Select Page

Author: Admin

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กินสบายใจ ขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กินสบายใจ จัด WORK SHOP ขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง...

Read More

การเคหะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง)...

Read More

โค้งสุดท้าย !!! ส่งประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรม “ดวงใจวิจารณ์” ปี 65

เพจ “ดวงใจวิจารณ์” เชิญชวนส่งผลงานร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น 3 ระดับ มัธยมศึกษา...

Read More

การเคหะฯ ปรับแผน “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” เดินหน้าสู้โควิด-19

แผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559–2567) ของการเคหะแห่งชาติ...

Read More

พม.โดยกรมเด็ก ฯ จัดพิธีประกาศรางวัลการประกวดเรียงความ
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 หัวข้อ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน...

Read More

ดูรายการสด

Author: Admin