Select Page

Category: ภูมิภาค

กลับมาแล้ว !!! งานเชิดชูหัตถศิลป์และผ้าไทยสุดยิ่งใหญ่

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ !! กับงานเชิดชูหัตถศิลป์และผ้าไทย ในงาน“ศิลปาชีพ ปี 65” พช. จัดเต็ม 12...

Read More

พช. เปิดรับสมัครคัดเลือก “อาสาพัฒนา (อสพ.)” 200 คน ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 คน...

Read More

กรมการพัฒนาชุมชน ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งส่งเสริมกลไกขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก หนุนกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

วันที่ 29 มิ.ย. 65 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย...

Read More

ด่วน!! พช.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการครั้งใหญ่ จำนวน 119 อัตรา เสริมทัพขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน Change for good มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้...

Read More

อพช. มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานภารกิจสำคัญ ให้กับข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย...

Read More

WHO ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”

องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”...

Read More

ชุมพร จัดมหกรรม “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระท่อมไทยของดีเมืองชุมพร” ผลักดันกระท่อมก้านแดงชุมพรเป็นพืชเศรษฐกิจ

จังหวัดชุมพร จัดมหกรรม “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระท่อมไทยของดีเมืองชุมพร”...

Read More

อุบลฯ จับมือ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผลักดันโครงการ Energy Points 3 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

อุบลฯ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน...

Read More

อุบลฯ เปิดงาน “เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 1” Kick off กินสบายใจสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)

วันที่ 2 ก.พ.65 ณ บริเวณศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภรมย์รัตน์...

Read More
Loading

ดูรายการสด

ภูมิภาค