Select Page

Author: Admin

เกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนประตูอีสานเชื่อมไทยเชื่อมโลก “ไทย-ลาว-จีน” ร่วมมือส่งออกข้าว-ยางพารา-ผลไม้ บนเส้นทางรถไฟสายใหม่ รับมือฤดูกาลผลิตปี 2565

เดินหน้าขับเคลื่อนประตูอีสานเชื่อมไทยเชื่อมโลก “เฉลิมชัย” มอบ “อลงกรณ์”...

Read More

สานต่อ “ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา” เพื่อ “ชุมชนดินแดง เข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน”

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 แผนงานตามนโยบาย “ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา”...

Read More

ที่ปรึกษา ปลัด มท. ตะลุยใต้สุด “มหานครแห่งโคก หนอง นา” อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ขยายเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์...

Read More

“การเคหะฯ” ผนึกกำลัง “กองทัพบก” ช่วยเหลือผู้พิการชุมชนดินแดง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19...

Read More

พช. ชวนตะลุยกินอาหารถิ่นหากินยาก “OTOP อร่อยดี วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19” ในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวโครงการ OTOP อร่อยดี วิถีใหม่...

Read More

ดูรายการสด

Author: Admin