Select Page

Author: Admin

กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการ Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย...

Read More

พม. จับมือแว่นท็อปเจริญและเครือข่าย มอบแว่นสายตา สร้างแสงแห่งชีวิต ให้กลุ่มเปราะบางใน กทม.

วันที่ 25 พ.ค. 65 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More

พช. ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ ติดตามการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา ” และการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ พื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด...

Read More

สสส. เดินหน้าต่อยอดงาน ThaiHealth Watch 2022 หลังโควิด-19 กระทบการกินคนไทยไร้สมดุลอย่างหนัก

สสส. เดินหน้าต่อยอดงาน ThaiHealth Watch 2022 หลังโควิด-19 กระทบการกินคนไทยไร้สมดุลอย่างหนัก...

Read More

สสส.-สภาลมหายใจเชียงใหม่-ภาคีสู้ฝุ่น ผุด นวัตกรรม ‘ธุรกิจสู้ฝุ่น’ 30 แห่ง ‘บ้านสู้ฝุ่น’ 100 ครัวเรือน ครอบคลุม 19 ชุมชนภาคเหนือตอนบน

สสส.-สภาลมหายใจเชียงใหม่-ภาคีสู้ฝุ่น ผุด นวัตกรรม ‘ธุรกิจสู้ฝุ่น’ 30 แห่ง ‘บ้านสู้ฝุ่น’ 100...

Read More

ดูรายการสด

Author: Admin