Select Page

Category: กิจกรรม

พช. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ Trader เครือข่าย OTOP หนุนเจรจาธุรกิจ ส่งเสริมช่องทางตลาด สร้างรายได้สู่ชุมชนต่อเนื่อง

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย...

Read More

อธิบดี พช. ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...

Read More

อธิบดี พช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลา

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...

Read More

อธิบดี พช. เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จังหวัดนราธิวาส

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...

Read More

สสว.ลุยต่อ “SME ONE ID”ดึงผู้ประกอบการ-บิ๊กธุรกิจ-แบงก์ ร่วมฟื้นเศรษฐกิจ

สสว.ลุยต่อ ดัน “SME ONE ID” เชื่อมทุกโอกาสการเติบโตสู่เอสเอ็มอีไทย ชี้สร้างประโยชน์ 3 ด้าน...

Read More

การเคหะแห่งชาติโชว์ชุมชน “บางโฉลง (นิติ 1)” เป็นต้นแบบชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรและเยี่ยมชมโครงการที่น่าสนใจของการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2565...

Read More

ขานรับกระตุ้นเศรษฐกิจ SME แห่เปิดร้านบนช้อปปี้ร่วม “SME Hybrid Fair” กว่า 1,800 ราย

สสว. จับมือ ช้อปปี้ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพและขยายช่องทางตลาด SME ต่อเนื่อง จัดแคมเปญออนไลน์ “SME...

Read More

พม. ผนึกกำลัง ม.นเรศวร และภาคีเครือข่าย จัดใหญ่งาน “สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565”

พม. ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่าย จัดใหญ่งาน...

Read More

สสว. แถลงข่าวเดินหน้าผนึกหน่วยงานพันธมิตร ผลักดันสิทธิประโยชน์ เสริมแกร่งผู้ประกอบการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าว...

Read More

มกอช. ร่วมกับ กรมประมง จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร สำหรับฟาร์มสัตว์น้ำจืดสวยงาม และเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ กรมประมง จัด...

Read More
Loading

ดูรายการสด

กิจกรรม