Select Page

Category: กิจกรรม

กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการ Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย...

Read More

พม. จับมือแว่นท็อปเจริญและเครือข่าย มอบแว่นสายตา สร้างแสงแห่งชีวิต ให้กลุ่มเปราะบางใน กทม.

วันที่ 25 พ.ค. 65 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More

พช. ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ ติดตามการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา ” และการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ พื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด...

Read More

สสส. เดินหน้าต่อยอดงาน ThaiHealth Watch 2022 หลังโควิด-19 กระทบการกินคนไทยไร้สมดุลอย่างหนัก

สสส. เดินหน้าต่อยอดงาน ThaiHealth Watch 2022 หลังโควิด-19 กระทบการกินคนไทยไร้สมดุลอย่างหนัก...

Read More

สสส.-สภาลมหายใจเชียงใหม่-ภาคีสู้ฝุ่น ผุด นวัตกรรม ‘ธุรกิจสู้ฝุ่น’ 30 แห่ง ‘บ้านสู้ฝุ่น’ 100 ครัวเรือน ครอบคลุม 19 ชุมชนภาคเหนือตอนบน

สสส.-สภาลมหายใจเชียงใหม่-ภาคีสู้ฝุ่น ผุด นวัตกรรม ‘ธุรกิจสู้ฝุ่น’ 30 แห่ง ‘บ้านสู้ฝุ่น’ 100...

Read More

อธิบดี พช. ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความยากจนพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

อธิบดี พช. ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความยากจนพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ...

Read More

ก.แรงงาน–สสส. ประชุมเดินหน้าขับเคลื่อน “Happy Workplace” ปั้น กลุ่ม จป. เป็นผู้นำความปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุ-ลดโรคในสถานประกอบการ

ก.แรงงาน–สสส. ประชุมเดินหน้าขับเคลื่อน “Happy Workplace” ปั้น กลุ่ม จป....

Read More

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สวัสดิการสังคมและบำนาญที่พอเพียงเพื่อผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน สู่อนาคต”

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดเวทีเสวนา...

Read More

ผส. ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขั้นสูง เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา...

Read More

พม. จับมือ กรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางจิตเวชในสถานรองรับ กลับมาใช้ชีวิตในสังคม

วันที่ 18 พ.ค. 65 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More

พม. ฟันธง ประกาศนโยบายคุ้มครองเด็กจากการถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน...

Read More

สสส. ผนึก ทส. ชง ปรับแก้ค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5 ราย 24 ชม. และ 1 ปี เข้มงวด ชู หมุดหมายสู่เกณฑ์แนะนำ WHO ภายในปี 65

สสส. ผนึก ทส. ชง ปรับแก้ค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5 ราย 24 ชม. และ 1 ปี เข้มงวด...

Read More
Loading

ดูรายการสด

กิจกรรม