“เข็มเหล็ก” เสริมแกร่ง 3 มิติ ผนึกภาคการศึกษาชั้นนำ ด้านเทคโนโลยีระดับสากล ชูแนวคิด “ฐานรากกับโลกธุรกิจในอนาคต”

แนวโน้มโลกอนาคต หรือ Megatrends ถือเป็นตัวเร่งการดำรงชีวิตของคนทั่วโลก ทั้งในแง่ สังคม เศรษฐกิจ...

Read More