Select Page

Category: เรื่องเด่น

เกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนประตูอีสานเชื่อมไทยเชื่อมโลก “ไทย-ลาว-จีน” ร่วมมือส่งออกข้าว-ยางพารา-ผลไม้ บนเส้นทางรถไฟสายใหม่ รับมือฤดูกาลผลิตปี 2565

เดินหน้าขับเคลื่อนประตูอีสานเชื่อมไทยเชื่อมโลก “เฉลิมชัย” มอบ “อลงกรณ์”...

Read More

สานต่อ “ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา” เพื่อ “ชุมชนดินแดง เข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน”

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 แผนงานตามนโยบาย “ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา”...

Read More

ที่ปรึกษา ปลัด มท. ตะลุยใต้สุด “มหานครแห่งโคก หนอง นา” อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ขยายเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์...

Read More

“การเคหะฯ” ผนึกกำลัง “กองทัพบก” ช่วยเหลือผู้พิการชุมชนดินแดง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19...

Read More

พช. ชวนตะลุยกินอาหารถิ่นหากินยาก “OTOP อร่อยดี วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19” ในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวโครงการ OTOP อร่อยดี วิถีใหม่...

Read More

กระทรวงเกษตรฯ.เคลียร์ทุกประเด็นโรค ASFในสุกร แจงสาเหตุหมูแพง ยืนยันป้องกันโรคตั้งแต่ปี2561 ไม่ปกปิดไม่ละเลย

กระทรวงเกษตรฯ.เคลียร์ทุกประเด็นโรค ASFในสุกร แจงสาเหตุหมูแพง ยืนยันป้องกันโรคตั้งแต่ปี2561...

Read More

รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแห่งแรกของจังหวัดชุมพร เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบ One Stop Service พร้อมขยายให้ครบทุกตำบลทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 เวลา 11.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์...

Read More

จากใจ “ลูกบ้านเคหะชุมชนดินแดง”ความสุขที่อยากให้มีในปี 2565

เมื่อปลายปี 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “อาชีพ”...

Read More

การเคหะฯ ลุยต่อ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม” ระยะที่ 2 แปลง A (อาคาร A1)

“โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3...

Read More

พช. ชวนช้อป “โอทอปขึ้นเครื่อง” จับมือช้อปปี้ ชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ถูกใจผู้ให้ ประทับใจผู้รับ

พช. ชวนช้อป “โอทอปขึ้นเครื่อง” จับมือช้อปปี้ ชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ เล็ก ดี มีคุณภาพทั่วไทย...

Read More
Loading

ดูรายการสด

เรื่องเด่น