Select Page

Category: สังคม

DAD จัดพิธีปิดหลังคาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C พร้อมเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ...

Read More

4 องค์กรผนึกพลังขับเคลื่อนรัฐสภาเป็นต้นแบบองค์กร “ดื่มไม่ขับ”

4 องค์กรผนึกพลัง “ส.ส.-ส.ว.-สสส.-สำนักงานเลขาสภาฯ“ ร่วมขับเคลื่อนรัฐสภาเป็นต้นแบบองค์กร...

Read More

สสส.ตอกย้ำพันธกิจ “สร้างนำซ่อม” เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพคนไทยปี 2566

สสส.ตอกย้ำพันธกิจ “สร้างนำซ่อม” เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพคนไทยปี 2566 ชูสโลแกน...

Read More

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดทำปฏิญญาขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดทำปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ขานรับ...

Read More

“เข็มเหล็ก” เสริมแกร่ง 3 มิติ ผนึกภาคการศึกษาชั้นนำ ด้านเทคโนโลยีระดับสากล ชูแนวคิด “ฐานรากกับโลกธุรกิจในอนาคต”

แนวโน้มโลกอนาคต หรือ Megatrends ถือเป็นตัวเร่งการดำรงชีวิตของคนทั่วโลก ทั้งในแง่ สังคม เศรษฐกิจ...

Read More
Loading

ดูรายการสด

สังคม