Select Page

Category: สังคม

พช. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ Trader เครือข่าย OTOP หนุนเจรจาธุรกิจ ส่งเสริมช่องทางตลาด สร้างรายได้สู่ชุมชนต่อเนื่อง

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย...

Read More

อธิบดี พช. ปลุกใจ อสพ. เสริมทัพลุยงานพัฒนาชุมชน สร้างพลังร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง มุ่งหวังสร้างชุมชนให้

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก...

Read More

อธิบดี พช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลา

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...

Read More

อธิบดี พช. เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จังหวัดนราธิวาส

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...

Read More

สสว.ลุยต่อ “SME ONE ID”ดึงผู้ประกอบการ-บิ๊กธุรกิจ-แบงก์ ร่วมฟื้นเศรษฐกิจ

สสว.ลุยต่อ ดัน “SME ONE ID” เชื่อมทุกโอกาสการเติบโตสู่เอสเอ็มอีไทย ชี้สร้างประโยชน์ 3 ด้าน...

Read More

ผวาปี 64 คนไทยฆ่าตัวตายพุ่ง 5 พันชีวิต “สสส.-สธ.-มสช.”ผนึกพลังดึงชุมชนท้องถิ่นร่วมเดินหน้าส่งเสริม-ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต รำลึกวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก 10 ก.ย. หวังลดอัตราฆ่าตัวตายลง

วันที่ 8 ก.ย. 2565 นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ...

Read More

กคช. แถลงผลงานปี 65 โชว์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อันดับ 1 ของ พม. ต่อเนื่อง

กคช. แถลงผลงานปี 65 โชว์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อันดับ 1 ของ พม. ต่อเนื่อง...

Read More

การเคหะแห่งชาติโชว์ชุมชน “บางโฉลง (นิติ 1)” เป็นต้นแบบชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรและเยี่ยมชมโครงการที่น่าสนใจของการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2565...

Read More

พม. ผนึกกำลัง ม.นเรศวร และภาคีเครือข่าย จัดใหญ่งาน “สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565”

พม. ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่าย จัดใหญ่งาน...

Read More

สสว. แถลงข่าวเดินหน้าผนึกหน่วยงานพันธมิตร ผลักดันสิทธิประโยชน์ เสริมแกร่งผู้ประกอบการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าว...

Read More

อธิบดี พช. ปลื้มผลงาน CDD Influencer ใช้สื่อร่วมสมัย สร้างเครือข่ายเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์สนับสนุนภารกิจของกรมฯ

วันที่ 18 ส.ค. 65 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย...

Read More
Loading

ดูรายการสด

สังคม