Select Page

Category: สังคม

เกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนประตูอีสานเชื่อมไทยเชื่อมโลก “ไทย-ลาว-จีน” ร่วมมือส่งออกข้าว-ยางพารา-ผลไม้ บนเส้นทางรถไฟสายใหม่ รับมือฤดูกาลผลิตปี 2565

เดินหน้าขับเคลื่อนประตูอีสานเชื่อมไทยเชื่อมโลก “เฉลิมชัย” มอบ “อลงกรณ์”...

Read More

สานต่อ “ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา” เพื่อ “ชุมชนดินแดง เข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน”

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 แผนงานตามนโยบาย “ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา”...

Read More

ที่ปรึกษา ปลัด มท. ตะลุยใต้สุด “มหานครแห่งโคก หนอง นา” อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ขยายเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์...

Read More

พช. ชวนตะลุยกินอาหารถิ่นหากินยาก “OTOP อร่อยดี วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19” ในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวโครงการ OTOP อร่อยดี วิถีใหม่...

Read More

การเคหะฯ หนุน “คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสวัสดิการชุมชน” ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

“โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” ดำเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ มีเป้าหมายหลักเพื่อนำร่องการพัฒนาเมือง...

Read More

นายกฯ ชวนเที่ยวงาน “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19” ร่วมอุดหนุนกระเช้าสินค้าโอทอปไทย เป็นของขวัญปีใหม่

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนเที่ยวงาน “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19” ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน...

Read More

รมว.พม. เปิดงาน “Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ…ได้บุญ” พร้อมเชิญชวนช้อปงานฝีมือกลุ่มเปราะบาง 15 – 17 ธ.ค. นี้ ที่ MBK

วันที่ 15 ธ.ค. 64 เวลา 14.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์...

Read More

พม. จับมือภาคีเครือข่ายลงนาม MOU ร่วมขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ พร้อมเปิดตัวคู่มือฯ

วันที่ 15 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชาบดี ชั้น 19...

Read More

อุบลฯ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่

อุบลฯ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4...

Read More

15 – 17 ธ.ค. นี้ พม. จับมือ MBK เชิญชวนช้อปสินค้าฝีมือกลุ่มเปราะบาง ในงาน “Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ…ได้บุญ” ครั้งที่ 3 ร่วมแบ่งปันความสุขรับปีใหม่ 2565

วันที่ 14 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม สะพานขาว...

Read More
Loading

ดูรายการสด

สังคม