Select Page

Category: บทความ

“พาร์เล่” จับมือ “อำพลฟูดส์ ” พร้อมบุกตลาดเมืองไทย

“พาร์เล่” แบรนด์อันดับ 1 ในกลุ่มบิสกิต และอันดับ 2 ในกลุ่มขนมจากอินเดีย บุกตลาดเมืองไทย...

Read More

การเคหะแห่งชาติ มุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงทุกขั้นตอน

การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง...

Read More

การเคหะฯ ผนึก GISTDA ใช้ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” ประยุกต์พัฒนาเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA...

Read More

การเคหะแห่งชาติเดินหน้าต่อเนื่อง เตรียมย้ายผู้อยู่อาศัยเข้าอาคารใหม่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 “อาคาร D1”

“การเคหะแห่งชาติ” ดำเนิน “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” อย่างต่อเนื่อง โดยได้นำร่อง...

Read More

การเคหะแห่งชาติเร่งขับเคลื่อนดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคาร D1) ด้วยกระบวนการที่เข้มข้น ใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน

การเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคาร D1)...

Read More

การเคหะฯ เสริมแกร่ง “ชุมชนรามอินทรา” ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนเมือง

“เคหะชุมชนรามอินทรา” แต่เดิมเป็นชุมชนชานเมืองของการเคหะแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 บนพื้นที่...

Read More
Loading

ดูรายการสด

บทความ