Select Page

Category: บทความ

“อาคารแปลง G” เคหะชุมชนดินแดง คุณภาพชีวิตดีเพราะทุกคนมีส่วนร่วม

ปัจจุบัน “การเคหะแห่งชาติ” ได้ดำเนิน “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1” ด้วยการก่อสร้าง...

Read More

“เคหะชุมชนดินแดง” เดินหน้าพัฒนา “สิ่งแวดล้อม-สังคม-เศรษฐกิจ”

“การเคหะแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More

“เคหะชุมชนดินแดง” หนุน “จิตอาสาพัฒนาบ้านเรา” ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างชุมชนน่าอยู่

การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงเป็นสำคัญ...

Read More

6 พรรค โชว์กึ๋นกฎหมายภาษี เวทีหอการค้าฯ “Thailand 5.0 ปฏิรูปภาษีเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย...

Read More

สานพลังระดมสมอง “สร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันก่อนรักษา” เหตุคนไทยป่วยตายก่อนวัยจากโรค NCDs พุ่งเกือบ 4 แสนคน/ปี

คนไทยป่วยตายก่อนวัยจากโรค NCDs พุ่งเกือบ 4 แสนคน/ปี กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา สานพลังระดมสมอง...

Read More

เดินหน้า “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้อง” เสริมแกร่งด้านสังคมและการมีส่วนร่วม

เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง เป็นโครงการที่อยู่อาศัยซึ่งจัดทำขึ้นตามแผนเร่งรัดของการเคหะแห่งชาติ ปี...

Read More

การเคหะแห่งชาติจัดเสวนา “City and Housing Net Zero Carbon Emissions” ประกาศเป้าหมาย “ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์”

กระแส Net Zero Carbon หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก...

Read More

รุดหน้า “ชุมชนห้วยขวาง” ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

เคหะชุมชนห้วยขวาง ของการเคหะแห่งชาติ ถือเป็นโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง...

Read More
Loading

ดูรายการสด

บทความ