Select Page

Category: บทความ

สานต่อ “ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา” เพื่อ “ชุมชนดินแดง เข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน”

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 แผนงานตามนโยบาย “ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา”...

Read More

“การเคหะฯ” ผนึกกำลัง “กองทัพบก” ช่วยเหลือผู้พิการชุมชนดินแดง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19...

Read More

จากใจ “ลูกบ้านเคหะชุมชนดินแดง”ความสุขที่อยากให้มีในปี 2565

เมื่อปลายปี 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “อาชีพ”...

Read More

การเคหะฯ ลุยต่อ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม” ระยะที่ 2 แปลง A (อาคาร A1)

“โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3...

Read More

พช. ชวนช้อป “โอทอปขึ้นเครื่อง” จับมือช้อปปี้ ชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ถูกใจผู้ให้ ประทับใจผู้รับ

พช. ชวนช้อป “โอทอปขึ้นเครื่อง” จับมือช้อปปี้ ชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ เล็ก ดี มีคุณภาพทั่วไทย...

Read More

เดินหน้าต่อเนื่อง “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2” แปลง D (อาคาร D1)

เป็นที่ทราบดีว่าโครงการเคหะชุมชนแห่งแรก คือ “เคหะชุมชนดินแดง” เรียกกันอย่างคุ้นชินว่า “แฟลตดินแดง”...

Read More

ม.แม่โจ้ เปิดแนวคิดใหม่ คณะบริหารธุรกิจปรับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ ต้อนรับนักศึกษาNew Gen

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ เปิดแนวคิดใหม่ คณะบริหารธุรกิจปรับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้...

Read More

การเคหะแห่งชาติ ผนึกเครือข่าย จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม Big Cleaning Day ชุมชนดินแดง

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตำรวจแห่งชาติ กองพลทหารช่างที่ 1 กองพลที่...

Read More

ธนาคารสัจจะรีไซเคิล เคหะชุมชนดินแดงพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

“แผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” มีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาเมือง...

Read More

“ฟ้า 60 ยาพัฒนาจากสมุนไพรรักษาโควิด – 19 กลุ่มเขียว รายแรกของโลก”

“ฟ้า 60 ยาพัฒนาจากสมุนไพรรักษาโควิด – 19 กลุ่มเขียว รายแรกของโลก” สมุนไพรไทย...

Read More

Din-Daeng Smart City โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เพื่อคนดินแดง

เมื่อกล่าวถึงที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หลายคนคงทราบดีว่าโครงการเคหะชุมชนแห่งแรก คือ...

Read More
Loading

ดูรายการสด

บทความ