Select Page

Category: บทความ

สสส. – สธ. ผนึก 100 ภาคีสุขภาพ ระดมสมองสร้างกลไกแก้ปัญหาเด็กอ้วน ลุย ดันมาตรการปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหาร

สสส. – สธ. ผนึก 100 ภาคีสุขภาพ ระดมสมองสร้างกลไกแก้ปัญหาเด็กอ้วน ลุย...

Read More

การเคหะฯ เดินหน้า “โครงการฟื้นฟูเมือง” จาก “ดินแดง” สู่ “ห้วยขวาง-รามอินทรา-ทุ่งสองห้อง”

“โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติยุทธศาสตร์ที่ 3...

Read More

การเคหะฯ เดินหน้าพัฒนา “แผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” ด้านสิ่งแวดล้อม

“แผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” มีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาเมือง...

Read More

วช. ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้วย “มาลัยวิทยสถาน”

วันที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...

Read More

การเคหะแห่งชาติเดินหน้าติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม “ชุมชนดินแดง”

แผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559–2567) โดยการเคหะแห่งชาติ...

Read More

อาคารเช่า “ชุมชนดินแดง” ต่อยอดสู่ “บ้านเคหะสุขเกษม”

รัฐบาลในสมัยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เร่งผลักดันขับเคลื่อน “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง”...

Read More

การเคหะฯ รวมพลังชุมชนดินแดง เดินหน้าภารกิจตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565

การขับเคลื่อนงานของการเคหะแห่งชาติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนพัฒนาชุมชนดินแดง...

Read More

การเคหะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง)...

Read More

มกอช ร่วมทีมขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ด้วยวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า...

Read More

การเคหะฯ รวมพลังชุมชนดินแดง เสริมสร้างสุขภาวะ แก้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนงานของการเคหะแห่งชาติ...

Read More

สานต่อ “ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา” เพื่อ “ชุมชนดินแดง เข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน”

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 แผนงานตามนโยบาย “ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา”...

Read More

“การเคหะฯ” ผนึกกำลัง “กองทัพบก” ช่วยเหลือผู้พิการชุมชนดินแดง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19...

Read More
Loading

ดูรายการสด

บทความ