UNFPA ประเทศไทย เชิญ “คริสติน่า อากีล่าร์” เป็น Champion of UNFPA คนแรกของประเทศไทย เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ความเท่าเทียมทางเพศ การยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ส่งเสริมสิทธิสุขภาพทางเพศ-อนามัยการเจริญพันธุ์ และการพัฒนาชีวิตทุกช่วงวัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – ดร. โอซา ทอคิลส์สัน (Dr. Asa Torkelsson) ผู้อำนวยการ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาติประจำประเทศไทยและผู้แทนประจำประเทศมาเลเซีย เป็นประธานในการแถลงข่าวเชิญ “คริสติน่า อากีล่าร์” เป็น Champion of UNFPA คนแรกของประเทศไทย โดยมีผู้บริหาร UNFPA ประเทศไทย และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ องค์การสหประชาชาติ สำนักงาน UNFPA อาคาร UN Service Building กรุงเทพฯ

ดร. โอซา ทอคิลส์สัน (Dr. Asa Torkelsson) ผู้อำนวยการ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาติประจำประเทศไทยและผู้แทนประจำประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า UNFPA ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยและหลายภาคส่วนในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี ด้วยเป้าหมายหลัก 3 ประการ ได้แก่ ส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้าถึงบริการการวางแผนครอบครัว ยุติการเสียชีวิตของมารดาจากการคลอด และการยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ โดยสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 3 และ 5 ภายในปี 2573 เพื่อเฉลิมฉลองการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของคริสติน่า อากีล่าร์ สนับสนุน UNFPA ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความท้าทายมากมายที่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงกำลังเผชิญ เช่น ความรุนแรงทางเพศ อนามัยการเจริญพันธุ์ทางเพศ และการส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเยี่ยมชมภาคสนามและการรณรงค์

“ในนาม UNFPA ประเทศไทย รู้สึกยินดีและขอขอบคุณที่ “คริสติน่า อากีล่าร์” ตอบรับเชิญเป็น Champion of UNFPA คนแรกของประเทศไทย และด้วยศักยภาพของ Queen of Dance เมืองไทย จะช่วยสนับสนุนการทำงานของ UNFPA ประเทศไทย ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อการทำงานของ UNFPA ให้แพร่หลาย เพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย และเป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน ซึ่ง UNFPA ประเทศไทย หวังจะได้เป็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน” ดร. โอซา กล่าวย้ำ

ขณะที่ “คริสติน่า อากีล่าร์” ในฐานะ Champion of UNFPA คนแรกของประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติจาก UNFPA ในครั้งนี้ และพร้อมจะใช้ศักยภาพที่มีในการสนับสนุนการทำงานของ UNFPA ประเทศไทยในทุกมิติเพื่อให้เป้าหมายหลัก 3 ประการ ประสบผลสำเร็จเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง

“การสนับสนุนส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 3 เน้นเรื่องสุขภาพ และเป้าหมายที่ 5 เน้นส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันทุกคน โดยเฉพาะเรื่องการลดความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศนั้น ทุกคนสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้ทันที และสามารถเป็น Champion ได้ทุกคน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” Champion of UNFPA คนแรกของประเทศไทย กล่าว