ช่างฝีมือความงามเกาหลีเฮลั่น K-BEAUTY เกาหลีใต้ที่แรกของโลก ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ใน 4 สาขา “สักเพื่อความงาม-สักผม-ดูแลผิว-ต่อขนตา” ยกระดับเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านความงามระดับโลก พร้อมส่งต่อถึงประเทศไทยหนุนอุตสาหกรรมด้านความงามเฟืองฟู สร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยยั่งยืน

น.ส.ปิยวรรณ บุญศรี จอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ K-Beauty เกาหลีใต้ ในฐานะเลขาธิการ K-Beauty ประเทศไทย เปิดเผยว่า มีเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งกับช่างฝีมือความงามเกาหลีใต้ เนื่องจากปัจจุบันนี้วิชาชีพช่างฝีมือความงามของ K-Beauty เกาหลีใต้ใน 4 สาขา ได้แก่ SPMU การสักเพื่อความงาม , SMP การสักผม ,SKIN CARE การดูแลผิว, EYELASH การต่อขนตา ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17024 มาตรฐาน ISO ระดับโลกแล้ว เป็นการรับรองคุณสมบัติส่วนบุคคลในสาขาความงามแบบแบ่งส่วน เมื่อเดือนตุลาคม 2022 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองภายใต้การกำกับดูแลของ ISO (International Organization for Standardization) ถือว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิระดับนานาชาติที่เชื่อถือได้ในระดับสากลดังกล่าว เป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีพช่างความงามให้เป็นที่เชื่อถือในระดับสากลอย่างแท้จริง

เลขาธิการ K-Beauty ประเทศไทย กล่าวด้วยว่า สำหรับ มาตรฐาน ISO/IEC 17024 ดังกล่าว เป็นการรับรองความสามารถบุคคลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความต้องการความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันระบบการรับรองคุณสมบัติส่วนบุคคลให้กับ K-BEAUTY ISO/IEC 17024 เป็นประเทศแรกของโลก และขณะนี้ K-BEAUTY ISO/IEC 17024 กำลังดำเนินการเปิดหลักสูตรการทดสอบ สำหรับช่างฝีมือใน 4 สาขา ได้แก่ SPMU การสักเพื่อความงาม , SMP การสักผม ,SKIN CARE การดูแลผิว, EYELASH การต่อขนตา ในเกาหลีใต้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 นี้ และ K-BEUTUY จะดำเนินการเปิดในสาขาที่หลากหลายมากขึ้น เช่น เล็บ การแว็กซ์ และการแต่งหน้า เพื่อวางแผนการลงทุนเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมด้านความงามต่อไป

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ K-Beauty เกาหลีใต้ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ K-Beauty เกาหลีใต้ ได้มีแผนในอนาคตเพื่อให้ครอบคลุมให้ครบทุกสาขาอาชีพช่างความงามที่มีการเรียนการสอน ขณะนี้เรากำลังยื่นเรื่อง ในการขยายส่วนสำหรับคุณสมบัติ NAIL ART การทำเล็บ และ MAKE UP แต่งหน้า คาดว่าจะสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยมีแผนจะเปิดทดสอบ ช่างฝีมือรุ่นแรก ระดับ 1 Pre Master (Bronze Level) ในเดือนเมษายนนี้ที่เกาหลีใต้ ซึ่งจะมีงานแข่งขันประกวด ฝีมือช่างสนามใหญ่ของ K-Beauty ครั้งที่ 15 ที่กรุงโซล ด้วย เชื่อว่าใบรับรองจะสามารถออกได้ประมาณเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม ส่วนในเมืองไทย ภายใต้การดูแลของ K-Beauty ประจำประเทศไทยคาดว่าจะจัดทดสอบได้ประมาณกลางปีนี้เป็นต้นไปเช่นกัน และมั่นใจว่าจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพด้านอุตสาหกรรมความงามให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ มาตรฐาน ISO/IEC 17024 เป็นระบบการรับรองคุณวุฒิบุคคลระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) และเป็นคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ที่ออกให้หลังจากได้รับการอนุมัติคุณวุฒิบุคคลจาก International Accreditation Forum (IAS) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งผ่านการประเมินซ้ำเป็นระยะตามกระบวนการประเมินที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เป็นคุณวุฒิระดับนานาชาติที่เชื่อถือได้ในระดับสากล