Select Page

Category: Uncategorized

สสส. สานพลัง สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ชู ‘HAPPY WORKPLACE’ สื่อสารสุข ส่งต่อนวัตกรรม-เครื่องมือ-ชุดความรู้สุขภาพ 4 มิติ มุ่งขยายผลต้นแบบ 80 องค์กรสู่ ‘องค์กรยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาวะ’

NCDs ภัยเงียบ คร่าชีวิตคนไทยถึง 76% ต่อปี วัยแรงงานมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด สสส. สานพลัง...

Read More

ช่างฝีมือความงามเฮ K-BEAUTY เกาหลีใต้ ได้ ISO ที่แรกของโลก

ช่างฝีมือความงามเกาหลีเฮลั่น K-BEAUTY เกาหลีใต้ที่แรกของโลก ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ใน 4...

Read More

เริ่มแล้ว “คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย” 2565 ระดับประเทศ ระดมสุดยอด OTOPที่สุดแห่งคุณค่าภูมิปัญญา สร้างความเชื่อมั่น ผลักดันสู่สากล

วันที่ 23 ส.ค. 65 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย...

Read More

เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร วันอาสาฬหบูชา ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกับชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น ณ วัดบางพูดใน จ.นนทบุรี

โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “แต่งแต้มเติมบุญ” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา...

Read More
Loading

ดูรายการสด

Uncategorized