คริสติน่า อากีล่าร์ Queen of dance ของเมืองไทย ในฐานะ Champion of UNFPA คนแรกของไทยได้เปิดตัวกองทุน “คริสติน่า อากีล่าร์” เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ที่เกิดกับคนทุกเพศ ทุกวัย อย่างเป็นทางการ

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา คริสติน่า อากีล่าร์ Champion of UNFPA Thailand เริ่มภารกิจเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี และยังมุ่งมั่นสานต่อภารกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ตระหนักถึงความเสมอภาคทางเพศ การยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ และสนับสนุนการพัฒนามนุษย์ตลอดทุกช่วงวัย

โดยเมื่อเร็วๆนี้ คริสติน่า อากีล่าร์ และภาคีหลักได้ลงพื้นที่พบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายอำเภอเชียงของ เพื่อรับฟัง พูดคุยและสัมผัสถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงปัญหาของผู้คนในสังคมด้วยตัวเอง อีกทั้ง ยังเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่คลินิกวัยรุ่น กลุ่มเคียงริมโขง มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง กองร้อยนำส้ม สภาแม่หญิงเชียงของ น้องๆ วัยรุ่นชาติพันธุ์และชุมชนชาติพันธุ์ม้ง จ.เชียงราย

จากการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ คริสติน่า อากีล่าร์ ได้มีโอกาสรับรู้ถึงปัญหามากมายที่เกิดขึ้น และยังมีโอกาสพูดคุยกับผู้ประสบกับความรุนแรงเพื่อไถ่ถามถึงความต้องการความช่วยเหลือต่างๆ จึงได้รวบรวมข้อมูลและความต้องการเหล่านั้น นำมาริเริ่มก่อตั้งกองทุน “คริสติน่า อากีล่าร์” เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ที่เกิดขึ้นกับคนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อสนับสนุนการช่วยชีวิตผู้หญิง เด็กผู้หญิง กลุ่ม LGBTQIA+ และประชากรในกลุ่มเปราะบางจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender-Based Violence) จากการเผชิญกับความเสี่ยงด้านสุขภาพในระหว่างการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ รวมทั้งการจัดหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง เด็กผู้หญิง กลุ่ม LGBTQIA+ และประชากรในกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ สนับสนุนการใช้ชีวิตระหว่างที่พวกเขาตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจและในยามที่เผชิญกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ และการช่วยผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงโดยเฉพาะผู้หญิง และเด็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจซึ่งเป็นผลจากการถูกกระทำความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ให้กลับเข้าใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติ พร้อมสร้างโอกาสทางสังคมเศรษฐกิจ การเข้าถึงสิทธิต่างๆ และทางเลือกที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

“การลงพื้นที่ครั้งนี้ ติ๊นาได้สานต่อภารกิจครั้งสำคัญ ได้สัมผัสผู้คนและรับฟังปัญหา ทำให้อยากแบ่งปันเรื่องราวแก่สังคมได้รับรู้ ถึงประเด็นความเสมอภาคทางเพศและยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่ควรมองข้าม เริ่มจากตัวเราเองและคนรอบข้าง ช่วยกันทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย และสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือได้ทันที เป็น Champion ได้ทุกคน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม และ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” Champion of UNFPA คนแรกของประเทศไทย กล่าว

ทุกการบริจาคมีคุณค่า! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนชีวิตที่ปลอดภัยให้ผู้หญิง เด็กผู้หญิง กลุ่มประชากรเปราะบางซึ่งรวมไปถึงกลุ่ม LGBTQIA+ และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทย กับกองทุน “คริสติน่า อากีล่าร์” เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ที่เกิดกับคนทุกเพศ ทุกวัยผ่านทางเทใจ.คอม (https://taejai.com/th/d/christinaaguilar_fund/) รายได้ทั้งหมดส่งมอบต่อหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มผู้ที่เผชิญความรุนแรงให้ได้รับการเยียวยา เสริมพลังและพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับ Champion of UNFPA คนแรกของประเทศไทย

UNFPA ประเทศไทย เชิญ “คริสติน่า อากีล่าร์” เป็น Champion of UNFPA คนแรกของประเทศไทย เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ความเท่าเทียมทางเพศ การยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ส่งเสริมสิทธิสุขภาพทางเพศ-อนามัยการเจริญพันธุ์ และการพัฒนาชีวิตทุกช่วงวัย

ดร. โอซา ทอคิลส์สัน (Dr. Asa Torkelsson) ผู้อำนวยการ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาติประจำประเทศไทยและผู้แทนประจำประเทศมาเลเซีย เป็นประธานในการแถลงข่าวเชิญ “คริสติน่า อากีล่าร์” เป็น Champion of UNFPA คนแรกของประเทศไทย โดยมีผู้บริหาร UNFPA ประเทศไทย และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ องค์การสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาค UNFPA อาคาร UN Service Building กรุงเทพฯ