เมื่อปลายปี 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “อาชีพ” ที่การเคหะแห่งชาติ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้อยู่อาศัยในการเคหะแห่งชาติ รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ตามแนวนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เน้นย้ำว่าการเคหะแห่งชาติจะต้องสร้างที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันตัวแทนลูกบ้านของการเคหะแห่งชาติก็ได้บอกเล่าแลกเปลี่ยนถึงความสุขที่อยากให้เกิดขึ้นในเคหะชุมชนดินแดงกันอย่างหลากหลาย

นายวิชาญ เขียวแก้ว ประธานคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 2 เปิดเผยว่า อาศัยอยู่ที่เคหะชุมชนดินแดงตั้งแต่ พ.ศ. 2524 หลังจากต้องเผชิญกับไวรัสโควิด-19 มานานเกือบ 2 ปี ความสุขที่อยากให้เกิดขึ้นในชุมชนเป็นอย่างแรกในปี 2565 คือ อยากให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทุกครัวเรือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ปัจจุบันคนในชุมชนน่าจะได้รับวัคซีนเข็มแรกกันเกือบหมดแล้ว กำลังรอวัคซีนเข็ม 2 และเข็ม 3 กันอยู่ ถ้าได้รับวัคซีนก็จะทำให้มีกำลังใจดีขึ้นมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สังคมก็จะดี สำหรับมาตรการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในชุมชนก็มีการตรวจ ATK ให้ลูกบ้านที่อาศัยในชุมชนอยู่ตลอด

“กว่า 2 ปีที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ชุมชนไม่สามารถจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ได้ จากที่เราเคยจัดกิจกรรมร่วมกัน คณะกรรมการได้ทำงานร่วมกับผู้อยู่อาศัย เช่น กิจกรรมวันปีใหม่วันเด็ก วันสงกรานต์ ก็ห่างหายมา 2 ปีแล้ว ความปรารถนาที่อยากได้อีกประการหนึ่งคือ อยากให้โรคโควิด-19 หายไปเร็ว ๆ คนในชุมชนจะได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน มาร่วมกันสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนเหมือนที่เคยเป็นมาครับ” นายวิชาญ กล่าว

ขณะที่ นางสาวถนอมจิต จิตรสุภ คณะกรรมการผู้นำตามธรรมชาติ และเป็นคณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล กล่าวว่า ตนเป็นลูกบ้านของการเคหะแห่งชาติมา 10 กว่าปี คณะกรรมการผู้นำตามธรรมชาติมีหน้าที่หลักคือประสานงานกับทางการเคหะแห่งชาติ คอยแจ้งความคืบหน้าโครงการให้กับลูกบ้านได้ทราบ โดยความสุขที่อยากให้เกิดขึ้นในชุมชนในปี 2565 คือ อยากให้เชื้อโควิด-19 หมดไป แต่ก็เข้าใจว่าเราต้องอยู่กับโรคนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ให้ได้ อยากให้ทุกคนร่วมมือกัน ป้องกันตัวเองตามหลักของสาธารณสุข ล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดการ์ดอย่าตก

“อยากให้ผู้อยู่อาศัยมีน้ำใจให้กัน มีความโอบอ้อมอารีต่อกันในชุมชน อันนี้จะเป็นความสุขที่ยั่งยืนของชุมชน อยากให้ทุกคนตระหนักถึงสภาพแวดล้อม ช่วยกันลงมือทำดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนที่อยู่อาศัยเริ่มตั้งแต่ในบ้านของตัวเอง ความสุขที่เราปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงได้ต้องเริ่มที่ตัวเราเอง ทำสิ่งที่พอจะทำได้ ก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมเช่น ทิ้งขยะให้เป็นที่ ทิ้งให้ถูกสุขลักษณะสิ่งที่เราภูมิใจมากก็คือ ธนาคารขยะ ที่เราสามารถทำได้จริง นอกจากจะทำให้คนในชุมชนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังทำให้มีรายได้ พอเราได้เห็นสภาพแวดล้อมที่สะอาดก็ทำให้เกิดความสุข ทั้งสุขทางกายและสุขทางใจ ก็จะสามารถทำให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนได้ ทางการเคหะแห่งชาติก็เข้ามาดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชนอยู่ตลอด มาตัดต้นไม้ที่รก ๆ ติดตั้งถังขยะ ดูแลลูกบ้าน อันนี้ขอชื่นชมค่ะ” นางสาวถนอมจิต กล่าว

ขณะที่ นายฐิติพล เชียงทอง เลขากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนกล่าวกว่า ตนอยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติมา 20 กว่าปี ความสุขที่อยากให้เกิดขึ้นในชุมชนในปี 2565 สิ่งแรกคือ อยากให้คนที่อยู่ร่วมกันมีภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด-19 ทุกคนเพราะเป็นสิ่งที่จะป้องกันการติดเชื้อได้ นอกจากมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้องหมั่นดูแลตัวเอง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ ทุกวันนี้ผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการฯ ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร คัดแยกขยะอันตรายอย่างหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไปทิ้งอย่างถูกวิธี คอยสอดส่องดูแลตักเตือนกัน เห็นใครไม่ใส่หน้ากากอยามัยก็ช่วยกันเตือนทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตนเองเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกัน

“อยากให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ห่วงใยดูแลทุกข์สุขกันและที่สำคัญต้องคิดบวก แล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทุกวันนี้ชาวเคหะชุมชนดินแดงดูแลกันดีมาก ห้องไหนติดเชื้อหรือต้องกักตัว เราก็จะคอยซื้ออาหารไปให้ ขาดอะไรก็จะหามาให้ เราจะช่วยเหลือกัน สิ่งเหล่านี้ก็คือความสุขในการสร้างแรงบันดาลใจให้สู้ไปด้วยกัน ทางการเคหะแห่งชาติก็ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดี เอาอาหารสิ่งของเครื่องใช้มาแจก ไม่เคยทิ้งลูกบ้าน ตราบใดที่วิกฤตินี้ยังไม่จากเราไป เราก็ต้องอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย สู้ไปด้วยกันครับ” นายฐิติพล กล่าวทิ้งท้าย