Select Page

Category: ภูมิภาค

นายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา

วันที่19 ก.พ. 63 เวลา 08.45 น. ที่หอประชุมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พลเอกประยุทธ์...

Read More

คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลาง วงเงิน 2,056 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นี้

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า...

Read More

สุวิทย์ เมษินทรีย์ "เปิดตัวบัณฑิตอาสาอุดรธานี นำร่อง"บ้านห้วยสำราญ"

กระทรวงการอุดมฯ จับมือสภาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ลุยบัณฑิตอาสาอุดรธานี...

Read More

วช. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและ Big Data ด้านสาธารณสุข”

วช. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ...

Read More

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” พร้อมส่งมอบสัญญาเช่าให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2

วันที่ 17 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน...

Read More

พช. นำคนไทย “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อ ถือจอบเสียม ไปพลิกฟื้นแผ่นดิน” ณ บางใหญ่ นนทบุรี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน...

Read More

อธิบดี พช. ขับเคลื่อนชุมชนน้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากครัวเรือน หลุดพ้นความยากจน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เดินหน้า “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อถือจอบเสียม พลิกฟื้นแผ่นดิน”...

Read More

Tag Team พช. ลำปาง ร่วมกับทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (IPA) จังหวัดลำปาง เขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนเหนือ

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมกับทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด...

Read More

อธิบดี พช.ตีกลองสะบัดชัยชวนชื่นชมผ้าถิ่นไทยงาม ในงาน"ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย...

Read More

พม. มอบประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ปี 2562 เนื่องในงานวันปกรณ์ 2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ...

Read More
Loading

ดูรายการสด