Select Page

Category: ภูมิภาค

มท.1 เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) บูรณาการทุกภาคส่วนสู่เป้าหมาย “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข”

วันที่ 13 ธ.ค.62 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ...

Read More

เตรียมตัวช้อป!!! “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน” จังหวัดทั่วประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เริ่ม Kick off 22 ธ.ค. พร้อมกันทั่วประเทศ

มหาดไทยมอบหมาย กทม.และทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัด"เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน" กระตุ้นเศรษฐกิจ...

Read More

วช. ร่วมกับ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และ Lao TPHI แก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดีในลุ่มน้ำโขง

วช. ร่วมกับ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และ Lao TPHI พร้อมภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ...

Read More

มท.จัดเต็ม ยกขบวนสินค้า OTOP ส่งสุขปีใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย 15-23 ธ.ค. นี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ชวนคนไทยส่งความสุขปีใหม่ด้วยกระเช้าของขวัญจากสินค้าชุมชน...

Read More

พช.จับมือสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินหน้ารณรงค์ ปลุกคนไทยสวมใส่ผ้าไทยในโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

พช.จับมือสภาสตรีแห่งชาติฯเดินหน้ารณรงค์ปลุกคนไทยสวมใส่ผ้าไทยในโครงการ "สืบสาน...

Read More

กรมปศุสัตว์ MOU กับ ธ.ก.ส. ทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

Read More

ด่วน! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 70 อัตรา

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน...

Read More

กคช. จับมือ กฟผ. โครงการบ้านเบอร์ 5 ระยะที่ 2 ผลักดันโครงการที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานในทุกมิติ

วันที่ 4 ธ.ค. 62 การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)...

Read More

สคช. เปิดตัวมาตรฐานอาชีพเสริมสวย (ระยะที่2) ดันอาชีพเสริมสวยก้าวสู่สากล

วันที่ 4 ธ.ค. 62 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดตัวโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ...

Read More

พช.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการสืบสานศาสตร์พระราชาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนำคณะข้าราชการกรม ฯ ร่วมงาน...

Read More

พช. ร่วมจัดนิทรรศการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. “งานนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”

วันที่ 29 พ.ย.62 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายทรงพล วิชัยขัทคะ...

Read More

พม. จับมือ 2 กระทรวง ลงนามการพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพแก่สตรี มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดี

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย...

Read More
Loading

ดูรายการสด