Select Page

Category: ภูมิภาค

ชป. ยืนยันอีสานกลาง มีน้ำพอกินพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า แต่ทุกภาคส่วนต้องร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด

ชป. ยืนยันอีสานกลาง มีน้ำพอกินพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า...

Read More

อธิบดีฯ พช. เดินหน้าเน้น พัฒนากร ทำ “ตำบลเข้มแข็ง” เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

อธิบดีฯ พช. เดินหน้าเน้น พัฒนากร ทำ “ตำบลเข้มแข็ง” เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน...

Read More

สภาสตรีฯ ผนึกพลังกับ พช. รณรงค์ใส่ผ้าไทยทั่วประเทศหนุนเศรษฐกิจชุมชนกว่า 9 พันล้านบาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ...

Read More

อธิบดี พช. ประชุมกรมฯ ครั้งแรก ชู “โก่งธนูโมเดล” ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

อธิบดี พช. ประชุมกรมฯ ครั้งแรก ชู “โก่งธนูโมเดล” ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน วันที่ 16 ตุลาคม 2562...

Read More

พช. ผลักดันสินค้า OTOP ขึ้นจำหน่ายบนเครื่องบิน รุ่นใหม่ เน้น “เล็ก - ดี - มีคุณภาพ”

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)...

Read More

กรมที่ดินก้าวใหม่ เปิดโรดแมปการบริหารกับความคาดหวังของประชาชน

กรมที่ดินก้าวใหม่ เปิดโรดแมปการบริหารกับความคาดหวังของประชาชน วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายนิสิต...

Read More

รองอธิบดี พส. ลงพื้นที่สำรวจการปลูกพืชสวนครัวส่งแหล่งผลิตน้ำพริกและอาหารไทยขานรับนโยบาย รมว.พม. และการอนุญาตให้ใช้ที่ดินใน 2 นิคมสร้างตนเอง จังหวัดพิษณุโลก

รองอธิบดี พส. ลงพื้นที่สำรวจการปลูกพืชสวนครัวส่งแหล่งผลิตน้ำพริกและอาหารไทยขานรับนโยบาย รมว.พม....

Read More

เตรียม! 5 พ.ย. นี้ พช. เรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 100 อัตรา

พช. เรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 100 อัตรา...

Read More

พม. พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 ตุลาคม นี้

พม. พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 ตุลาคม นี้ วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562...

Read More

มกอช. ครบรอบ17ปี ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทยเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก

“ประภัตร” หนุน “มกอช.” สู่ผู้นำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารระดับโลก โชว์ผลงานรอบ 17 ปี...

Read More
Loading

ดูรายการสด