Select Page

Category: เทคโนโลยี

กอ.รมน.ร่วม วช. เดินหน้ายกระดับศักยภาพชุมชนทั่วประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ MOU เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มมวลชน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)...

Read More

วช. ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แถลงข่าว "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563(Regional Research Expo 2020)”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์...

Read More

วช. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและ Big Data ด้านสาธารณสุข”

วช. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ...

Read More

วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับ ผ้าไหมมัดหมี่และเกษตรอินทรีย์ ด้วยนวัตกรรม ผสานภูมิปัญญาอีสาน

วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

Read More

แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม...

Read More

วช.จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมหกรรมรณรงค์ป้องกันกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีพื้นที่ต้นแบบ “บ้านแฮดโมเดล”

โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ Fluke Free Thailand โดย...

Read More

วช. แถลงข่าวรางวัลการวิจัยแห่งชาติ และการจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

วช. ประกาศรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์...

Read More

กรมชลฯ เดินหน้าช่วยภัยแล้งวอนประชาชนใช้น้ำตามแผน

กรมชลฯออกโรงเตือน ประชาชนที่อยู่ริมคลองไม่ให้ทำการสูบน้ำระหว่างการส่งน้ำ ชี้มีรอบเวรการใช้น้ำ...

Read More

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทยที่จะนำมาจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)...

Read More

วช. ร่วม มทร.พระนคร นำนวัตกรรมม้วนเส้นด้ายยืนยกระดับศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม...

Read More
Loading

ดูรายการสด