Select Page

Category: เรื่องเด่น

ชป. ยืนยันอีสานกลาง มีน้ำพอกินพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า แต่ทุกภาคส่วนต้องร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด

ชป. ยืนยันอีสานกลาง มีน้ำพอกินพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า...

Read More

อธิบดีฯ พช. เดินหน้าเน้น พัฒนากร ทำ “ตำบลเข้มแข็ง” เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

อธิบดีฯ พช. เดินหน้าเน้น พัฒนากร ทำ “ตำบลเข้มแข็ง” เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน...

Read More

สภาสตรีฯ ผนึกพลังกับ พช. รณรงค์ใส่ผ้าไทยทั่วประเทศหนุนเศรษฐกิจชุมชนกว่า 9 พันล้านบาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ...

Read More

อธิบดี พช. ประชุมกรมฯ ครั้งแรก ชู “โก่งธนูโมเดล” ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

อธิบดี พช. ประชุมกรมฯ ครั้งแรก ชู “โก่งธนูโมเดล” ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน วันที่ 16 ตุลาคม 2562...

Read More

พม. เตรียมจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562

พม. แถลงเตรียมจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562...

Read More

พช. ผลักดันสินค้า OTOP ขึ้นจำหน่ายบนเครื่องบิน รุ่นใหม่ เน้น “เล็ก - ดี - มีคุณภาพ”

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)...

Read More

กรมที่ดินก้าวใหม่ เปิดโรดแมปการบริหารกับความคาดหวังของประชาชน

กรมที่ดินก้าวใหม่ เปิดโรดแมปการบริหารกับความคาดหวังของประชาชน วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายนิสิต...

Read More

รองอธิบดีฯ พช. พาคณะเยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน จังหวัดพัทลุง

รองอธิบดีฯ พช. พาคณะเยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน จังหวัดพัทลุง วันที่ 12...

Read More

โทนี่ จัดใหญ่เอาใจแฟนคลับยุค90 แดนซ์กระจายกับ “เจ-ทัช” ในคอนเสิร์ตการกุศล TJ kings of dance

โทนี่ จัดใหญ่เอาใจแฟนคลับยุค90 แดนซ์กระจายกับ “เจ-ทัช” ในคอนเสิร์ตการกุศล TJ kings of dance วันที่...

Read More
Loading

ดูรายการสด