Select Page

Category: เกษตร

กษ. เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ยกระดับสหกรณ์เข้มแข็ง สร้างรายได้ให้สมาชิกและชุมชน

กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จุดจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม...

Read More

กรมปศุสัตว์จับมือ 2 สหกรณ์โคนมสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับ FTA

กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด และสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์กสวนมะเดื่อ จำกัด...

Read More

ค.ร.ม. ไฟเขียวงบหมื่นกว่าล้าน หนุนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านและพาณิชย์

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบโครงการ...

Read More

เปิดอย่างพอเพียง “รวมพลคนโคกหนองนา”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี...

Read More

วช. ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563(Regional Research Expo 2020)”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์...

Read More

กระทรวงเกษตรฯ โชว์ผลการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร “พะเยาโมเดล” นำร่องสินค้าข้าวหอมมะลิ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต

วันที่ 18 ก.พ. 63 เวลา 08.30 น. ณ หน้าตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา...

Read More

สุวิทย์ เมษินทรีย์ “เปิดตัวบัณฑิตอาสาอุดรธานี นำร่อง”บ้านห้วยสำราญ”

กระทรวงการอุดมฯ จับมือสภาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ลุยบัณฑิตอาสาอุดรธานี...

Read More

พช. นำคนไทย “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อ ถือจอบเสียม ไปพลิกฟื้นแผ่นดิน” ณ บางใหญ่ นนทบุรี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน...

Read More

อธิบดี พช. ขับเคลื่อนชุมชนน้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากครัวเรือน หลุดพ้นความยากจน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เดินหน้า “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อถือจอบเสียม พลิกฟื้นแผ่นดิน”...

Read More

Tag Team พช. ลำปาง ร่วมกับทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (IPA) จังหวัดลำปาง เขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนเหนือ

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมกับทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด...

Read More

วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับ ผ้าไหมมัดหมี่และเกษตรอินทรีย์ ด้วยนวัตกรรม ผสานภูมิปัญญาอีสาน

วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

Read More

วช. จับมือ กระทรวงเกษตรฯ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ชวนคนเมืองปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM2.5” หนุน 1 ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วกรุง

วันที่ 9 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ PARC PARAGON ศูนย์การค้าสยาม พารากอน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน...

Read More
Loading

ดูรายการสด