Select Page

Category: กิจกรรม

พม. เชิญชวนสตรี ร่วมแสดงพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนมาตรการป้องกัน Covid-19

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)...

Read More

กอ.รมน. ร่วมกับ วช. และ มช. เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ พร้อมเร่งแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยวิจัยและนวัตกรรม

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)...

Read More

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลนำรายได้ช่วยทุนศึกษาเด็กยากไร้

วันที่ 27 ก.พ.2563 ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา...

Read More

ติวเข้มเครือข่ายกองทุนสตรีฯภาคอีสาน ขับเคลื่อนสตรีให้มีอาชีพ สร้างรายได้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี...

Read More

“วช. จัดเวทีวิชาการ บูรณาการงานวิจัย : ท้าทายไทย...สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

สถานการณ์ความรุนแรงในสังคมไทยในมิติ ต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาของสังคมไทย...

Read More

พม.แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “25 ปี ปฏิญญาปักกิ่ง : เสริมพลังสตรีสู่ความเสมอภาคอย่างยั่งยืน”

วันที่ 27 ก.พ.63 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ (พม.)...

Read More

พม. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย จัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “ครอบครัวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านทางสังคม (Thai Family in Social Transition)”

วันที่ 27 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง...

Read More

เปิดฉากยิ่งใหญ่งาน “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” มอบโอกาส ตอบโจทย์ SME นักเรียน นักช้อป

“ซีพี ออลล์” ร่วมกับ สสว.และ กสอ.เปิดงานตลาดนัดแห่งโอกาส “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” ณ อาคาร B...

Read More

พช. จับมือเครือข่ายโอทอป และสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดงาน “ฮักอุดร ออนซอนโอทอปทั่วไทย สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย...

Read More
Loading

ดูรายการสด