“ปันการดี” ชวนพรีออเดอร์ “สมุดกิจกรรมศิลปะสัตว์ป่ามหาสนุก” พร้อมทางเลือกส่งสมุดฯ ระบุผู้รับ หรือร่วมสนับสนุนให้เด็ก ๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

“ไข่มุกข์ ปั้นแตง” หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ปันการดี จำกัด กล่าวว่า การสอนให้เด็กรู้จักสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตรอบตัว จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เข้าใจถึงคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ที่ต้องอยู่ร่วมกันตลอดไป “ปันการดีหรีดหนังสือ” จึงได้ร่วมมือกับ “กลุ่มนักวาดใจดี” และ “สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่” สร้างสรรค์โครงการสมุดกิจกรรมศิลปะสัตว์ป่ามหาสนุกเพื่อเด็กรักป่า มอบให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สร้างความรู้และจิตสำนึกกับเด็กในพื้นที่ ให้เข้าใจการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ เพื่อการรักษาผืนป่า ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอีกด้วย

ที่มาของสมุดกิจกรรมศิลปะสัตว์ป่ามหาสนุกสำหรับเด็ก เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.2561 โดยเพื่อนศิลปิน นักวาดภาพประกอบ และสถาปนิก รวมกันเฉพาะกิจเป็น “กลุ่มนักวาดใจดี” จัดทำสมุดกิจกรรมฯ เพื่อมอบให้กับเด็ก ๆ โดยมุ่งหวังให้สมุดเล่มนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมศิลปะ เด็กได้รู้จักสัตว์ป่า รับรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ มีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ตั้งแต่เยาว์วัย ส่งผลให้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ และส่งต่อให้สู่คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน

เนื้อหาของสมุดกิจกรรมศิลปะสัตว์ป่ามหาสนุก จะเล่าเรื่องสัตว์ป่า ผ่านกิจกรรมวาดภาพระบายสี และเกมฝึกสมอง โดยจะมีข้อมูลของสัตว์แต่ละประเภทไว้ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการอ่าน และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กัน รวมทั้งออกแบบให้ผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมในสมุดฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถสนับสนุนโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 2566 โดยสั่งจอง สมุดกิจกรรมศิลปะสัตว์ป่ามหาสนุก ชุดละ 100 บาท (สมุดกิจกรรมฯ พร้อมดินสอสีไม้ 1 กล่อง) และเลือกได้ว่า จะมอบให้กับ โครงการสมุดกิจกรรมศิลปะสัตว์ป่ามหาสนุก เพื่อเด็กรักป่า หรือระบุผู้รับ โดยมีค่าจัดส่งเริ่มต้นที่ 50 บาท (เริ่มจัดส่งวันที่ 3 มกราคม 2567) นอกจากนี้รายได้จากการจำหน่ายทุก 1 ชุด จะส่งมอบ 10 บาท สมทบทุน “โครงการสมุดกิจกรรมศิลปะสัตว์ป่ามหาสนุก เพื่อเด็กรักป่า”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ FB: ปันการดี หรีดหนังสือ และ Line: @punkandibook