การจัดงาน “2023 Zhejiang International Trade Exhibition” 20-22 กันยายน 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 20 กันยายน 2566 “2023 Zhejiang International Trade Exhibition” งานแสดงสินค้านวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะภายใต้การสนับสนุนจากกรมการค้ามณฑลเจ้อเจียง ได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20-22 กันยายน 2566

โดย นายเพทาย หมุดธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน Mr. Zhou Xiqi เลขานุการเอกอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย นายเอกชัย ประสงค์ ตัวแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และ นายสมศักดิ์
ปรางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม กฟผ. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 2023 Zhejiang International Trade Exhibition (ประเทศไทย) ซึ่งในระหว่างที่เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมต่าง ๆ ทางคณะผู้เข้าร่วมได้ชื่นชมผลิตภัณฑ์เด่นของแบรนด์ต่าง ๆ จากมณฑล
เจ้อเจียง อันเป็นการยืนยันภาพลักษณ์ความเป็น “สินค้าคุณภาพเจ้อเจียง” อีกด้วย นอกจากนี้งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมครั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนโดยได้มีการสัมภาษณ์และรายงานข่าวเกี่ยวกับกรมการค้าและ ผู้ประกอบการแบรนด์ต่าง ๆ ของมณฑลเจ้อเจียง