เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 64 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์คนรักปทุม ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก และลงเรือเยี่ยมบ้านเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบางประสบปัญหาความเดือดร้อนและยากลำบากจากภัยน้ำท่วม จำนวน 3 ครอบครัว จากนั้น เวลา 15.00 น. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดบัวทอง ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก และลงเรือเยี่ยมบ้านเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบางประสบปัญหาความเดือดร้อนและยากลำบากจากภัยน้ำท่วมจำนวน 2 ครอบครัว ทั้งนี้ มีนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ทีม One Home พม. จังหวัดปทุมธานี และผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน

นางพัชรี กล่าวว่า สำหรับอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตนได้รับรายงานสถานการณ์อุทกภัย ว่า มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 2,230 ครัวเรือน ซึ่งการลงพื้นที่น้ำท่วมวันนี้ ทำให้ตนและคณะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ ความยากลำบากจริงๆ ของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านสังคมมีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยทุกท่าน จึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมด้วยความช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก เยาวชน ผู้ป่วยติดเตียง พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว รวมทั้งคนเร่ร่อน ไร้บ้าน โดยวันนี้ ได้นำถุงยังชีพมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เป็นการมาหนุนเสริมและรวมพลังหน่วยงานหลัก เพราะว่าการช่วยเหลือโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถช่วยเหลือได้ครอบคลุมทุกมิติ แต่เมื่อเรารวมพลังเป็นทีมประเทศไทยร่วมมือกันทั้งท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง เพื่อเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชน นับเป็นพลังที่สำคัญที่จะช่วยทำให้เราสามารถพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีความห่วยใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศ โดยไม่เคยทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เพื่อมาสร้างขวัญกำลังใจและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนและประสบภาวะยากลำบาก โดยวานนี้และวันนี้ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี นอกจากนี้ ยังได้เตรียมแผนการลงพื้นที่หลายจังหวัดในสัปดาห์หน้า ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และสระบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากอุทกภัยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน ขอให้ทุกคนอดทนและสู้กับความยากลำบากในสถานการณ์ครั้งนี้ และหากมีปัญหาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนติดต่อขอความช่วยเหลือมาที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ในพื้นที่