วันนี้ (12 ก.ค. 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จับมือ สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สมาคมคนไร้บ้าน มูลนิธิอิสรชน และมูลนิธิกระจกเงา พา “คนไร้บ้าน” ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (On-site) ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ

นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ “คนไร้บ้าน” ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิต อีกทั้งยังเป็น “กลุ่มเปราะบาง” ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 และยังเพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อออกไป โดยที่ผ่านมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเปิดจุดคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก (Swab Test) ให้กับคนไร้บ้าน 3 จุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน (สุวิทย์ วัดหนู) สถานีรถไฟหัวลำโพง และบริเวณถนนราชดำเนิน ทางเข้าตรอกสาเก มีคนไร้บ้านได้รับการตรวจ Swab Test รวมทั้งสิ้น 356 คน

หลังจากที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกดูแลกลุ่มคนไร้บ้านอย่างต่อเนื่อง และทราบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิวัคซีนของกลุ่มคนไร้บ้าน ส่งผลให้ทุกภาคส่วนประชุมหารือร่วมกัน เพื่อขอสนับสนุนวัคซีนแก่กลุ่มคนไร้บ้าน และในวันนี้ กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ ได้รับโควตาการจัดสรรวัคซีนแก่คนไร้บ้าน จาก 2 แห่ง ได้แก่ 1) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า แก่คนไร้บ้าน จำนวน 100 คน ซึ่งจะดำเนินการฉีดให้แก่คนไร้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2564 2) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 100 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะประสานเครือข่าย และวางแผนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านได้เข้าถึงสิทธิวัคซีนต่อไป นายสุทธิกล่าวในตอนท้าย