วันที่ 15 มิ.ย. 64 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. สมาคมสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เปิดครัวโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อจัดทำข้าวกล่องพระราชทาน วันละ 300 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. – 29 มิ.ย. 64 รวมเวลา 35 วัน คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,500 กล่อง และนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาหารจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นผู้รับมอบข้าวกล่องพระราชทานจาก แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาสงเคราะห์ฯ สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป วง WISDOM Miss Tourism World จังหวัดลำปาง และกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ปทุมวัน จอมทอง และบางกอกน้อย และคุณศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้อำนวยการ Idol Exchange และดีไซเนอร์ เจ้าของห้องเสื้อคูนิต้า เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ มีการรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง และน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด รวมมูลค่า 100,000 บาท จาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายจุติ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะความเดือดร้อนด้านอาหาร สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ดำเนินโรงครัวโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ร่วมกับกระทรวง พม. และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสลากการกุศล ซึ่งวันนี้ มีการเปิดครัวโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อจัดทำข้าวกล่องพระราชทาน วันละ 300 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. – 29 มิ.ย. 64 รวมเวลา 35 วัน คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,500 กล่อง และกระทรวง พม. จะนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาหารในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ กทม. ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคระบาดโควิด-19 เป็นโรคที่นอกเหนือการควบคุมที่เกิดขึ้นกับทุกประเทศในโลก แต่อยากจะบอกว่าความยากลำบาก แม้จะสาหัสเพียงใด ขอให้คิดว่าโชคดีที่สุดที่เกิดมาเป็นคนไทยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทย ซึ่งคนไทยด้วยกันมีความเอื้อเฟื้อ มีไมตรีต่อกันเสมอมา สำหรับข้าวกล่องพระราชทานที่มอบให้กลุ่มเปราะบางและประชาชนที่เดือดร้อนนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่น้ำใจนั้นจะชโลมหัวใจไม่ให้แห้งแล้ง ให้เราอยู่อย่างมีความหวัง เพราะประเทศไทยมีคนที่ห่วงใย มีคนที่ปรารถนาดี กระทรวง พม. ขอขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยกันในพื้นที่ชุมชนในทุกเขต กทม. แม้ว่าเราจะไม่สามารถไปรับรู้ความทุกข์ยากของประชาชนทุกคนได้ แต่เราได้แบ่งปันอาหารไปยังพื้นที่ทุกเขต กทม. ทั้งนี้ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และประชาชนทุกคนจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป