เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 64 เวลา 18.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน โครงการมูลนิธิสงเคราะห์​ชาวไทย และ 3 หน่วยงานองค์กรใหญ่คริสเตียน​​ในประเทศ​ไทย จัดทำโครงการ “รอดด้วยรัก” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งวันนี้ มีการลงพื้นที่ ณ ชุมชนเทพรักษา ซอยอ่อนนุช 84 เขตประเวศ กทม. โดยทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อในชุมชน จำนวน 100 หลังคาเรือน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้โครงการ “Hope for Home บ้านนี้มีความหวัง” ซึ่งกระทรวง พม. ร่วมกับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค “ลาซารัส” และเครือข่ายเพื่อสังคม รวมทั้งศิลปินอาสา อพม. (อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ได้แก่ นายศตวรรษ เศรษฐกร (เต๊ะ) นักร้อง นักแสดง และนางสาวปุณยนุช วรนิธิพงศ์ (ตุ๊กตา) พิธีกรรายการโทรทัศน์

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า โครงการ “Hope for Home บ้านนี้มีความหวัง” เป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสังคมและประชาชนในชุมชนต่างๆ ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงในการประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งมีทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส สำหรับวันนี้ มีการลงพื้นที่ ณ ชุมชนเทพรักษา เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อในชุมชน จำนวน 100 หลังคาเรือน ด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค “ลาซารัส” ที่มีคุณสมบัติไม่ติดไฟและไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังมีการมอบถุงยังชีพ อาหาร และหน้ากากอนามัย ซึ่งก่อนหน้านี้ มีการลงพื้นที่นำร่อง ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เป็นชุมชนแรก และชุมชนเทพรักษา เป็นชุมชนที่สอง หลังจากนี้ มีกำหนดการลงพื้นที่ชุมชนใน กทม. ได้แก่ วันที่ 15 มิ.ย. 64 ณ ชุมชนหมอเหล็ง วันที่ 19 มิ.ย. 64 ณ ชุมชนเทพรักษา และวันที่ 26 มิ.ย. 64 ณ ชุมชนสามัคคีธรรม​ รวมถึงชุมชนอื่นๆ ที่ประสานขอความช่วยเหลือ โดยกระทรวง พม. จะเป็นหน่วยงานที่เชื่อมระหว่างชุมชนกับทีมอาสา เพื่อเข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากผลกระทบของโรคโควิด-19 หรือชุมชนใดต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือประสานขอความช่วยเหลือผ่าน อพม. ในพื้นที่