จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบให้การท่องเที่ยวทั่วโลกต่างหยุดชะงัก รวมถึงการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้วยเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. ต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด

พลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า“พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีภารกิจหลักในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร และการขับเคลื่อนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม จากการจัดกิจกรรมกรรม และให้บริการเข้าเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะกว่า 10 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ระลอกใหม่ในปัจจุบันซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินภารกิจหลักของ พกฉ. ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินการต่อไปได้ พกฉ.จึงนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทหลักช่วยในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ และขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรของสังคม ในสังคมวิถีใหม่ New normal”

โดยมีการจัดหลักสูตรเรียนรู้อบรมออนไลน์ “วิชาของแผ่นดิน” นำองค์ความรู้เคล็ดลับการทำเกษตรแบบพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดขึ้นทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. ผ่านทาง Facebook Fanpage พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เช่น หลักสูตรระเบิดหลุมเพาะปลูก หลักสูตรดอกจอกระเบิดแปลงผัก หลักสูตรอาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน หลักสูตรน้ำกระชายปรับสมดุลเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ฯ รวมไปถึงการกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เคล็ดลับภาคการเกษตร ให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านรูปแบบรายการออนไลน์ ทั้งสนุก มีสาระ และสามารถรับชมได้ทุกเพศ ทุกวัย ได้แก่ รายการเพลินบนจอ รายการเกษตรออนทัวร์ รายการพาเที่ยว พาทำ รายการไดอารี่ กินอยู่ดี รายการเกษตรออนไลน์ และรายการเกษตรภูธร ซึ่งสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage และช่องทางYouTube กษัตริย์เกษตร Chanel ของทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ในช่วงนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดให้บริการในส่วนของร้านอาหารกิน อยู่ ดี ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ และมีบริการสั่งอาหารได้ที่ LINE MAN พร้อมส่งอาหารสด ใหม่ สะดวก ง่ายๆ ผ่าน LINE MAN https://lin.ee/jjZVsTe และร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านมาดู คาเฟ่ รวมไปถึงร้านพืชพันธุ์ดี จำหน่ายต้นไม้ พืช ผัก สวนครัว และร้านขายผักเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตจากแปลงพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid – 19 อย่างเคร่งครัด

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า “วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ พกฉ.12 ปี พกฉ. พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ผ่านทุกช่องทางให้เกิดการรับรู้ ในสังคมไทยโดยเฉพาะด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมที่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ พร้อมทั้งขับเคลื่อนขยายผลเครือข่าย ภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่สร้างการรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร ในยุค New Normal ให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่www.wisdomking.or.thหรือ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ หรือ Line ID @wisdomkingfan