วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุรายการ พช.พบประชาชน หัวข้อรายการ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ ผู้ดำเนินรายการ พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ พูลนุช และนางสาวโชติกา สีมี เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เข้าร่วมฯ ณ ห้องรับรอง อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ที่ผ่านมานั้น มีตำแหน่งว่างครั้งแรก ได้แก่ 1) ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) จำนวน 95 อัตรา 2) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา 3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา และ 4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา รวม 4 ตำแหน่ง จำนวน 119 อัตรา

ในการนี้ นายนพรัตน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมอธิบายถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ที่ขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ต่างๆ และเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครสอบและเน้นย้ำประเด็นสำคัญในการรับสมัครสอบ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://cdd.jobthaigov.com

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวขอบคุณท่านสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด จังหวัดนนทบุรี ที่เป็นสื่อกลางและกลไกสำคัญในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถติดตามฟัง รายการ พช.พบประชาชน โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz เวลา 18.00-18.30 น. อากาศพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี หรือสามารถรับฟังรายการ พช.พบประชาชน ย้อนหลังได้ทางช่อง Youtube : https://bit.ly/3d4bRZU และสามารถติดตามรายละเอียดการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพิ่มเติมได้ที่ Website กองการเจ้าหน้าที่ https://personnel.cdd.go.th หัวข้อ หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน”

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันซึ่งมีทั้งโทษตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานเป็นตัวการ ความผิดฐานเป็นผู้ใช้ และความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน รวมถึงความรับผิดทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายจากการทุจริต ตลอดจนความผิดทางปกครอง หรือกรณีผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ซึ่งจะต้องรับโทษทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ระดับโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ดังนั้นหากพบเห็นหรือทราบพฤติการณ์ดังกล่าว ขอให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-1416047 และ 02-1438905-7 หรือทางระบบ Online : ดำรงธรรม พช. Online เว็บไซต์ http://cddata.cdd.go.th/apps/crm/ โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป