นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด – 19 ทำให้ทั่วโลกประสบกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำโดยเฉพาะในประเทศไทยเองประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ทำให้มีจำนวนคนจน หรือผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนคนไร้บ้านย่านสนามหลวง ราชดำเนิน เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ และเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการ พม. ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) และกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่สำรวจสอบถามและเชิญชวนคนไร้บ้านบริเวณรอบพระราชานุเสาวรีย์ ปากคลองตลาด พาหุรัด และแยกบ้านหม้อ พร้อมทั้งได้จัดเก็บทะเบียนประวัติ สอบถามความต้องการ และเตรียมบริการรองรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

ในเบื้องต้นได้จัดจุดประสานงานคนไร้บ้าน บริเวณสนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ทุกวันศุกร์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านต่างๆ ทั้งสิทธิคนพิการ สิทธิผู้สูงอายุ บริการจัดหางาน บริการตัดผม บริการนัดหมายพาไปฉีดวัคซีน พาไปทำบัตรประชาชน รวมทั้งการคัดกรองโควิด ด้วย Antigen test kit (ATK)

พม. มีความมุ่งหวังว่า จะสามารถช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านดังกล่าว ในกลุ่มที่มีภาวะความเจ็บป่วยจะได้รับการรักษา และกลุ่มคนที่มีปัญหาจะได้รับการดูแล สำหรับประชาชนทั่วไป ที่พบเห็นคนไร้บ้านหรือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 นายอนุกูลกล่าวในตอนท้าย