นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยใหม่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 (อาคารแฟลตที่ 9-10) โดยมี พลตำรวจตรี วรรณศักดิ์ จิตจักร สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลดินแดง และ นายประภาส สัมมาชีพ รองผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้นำตามธรรมชาติ และผู้อยู่อาศัยเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 ถนนจตุรทิศ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงให้ประสบความสำเร็จ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเป็นสำคัญ เริ่มตั้งแต่การรับรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองไปจนถึงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเมือง การตั้งกฎ กติกา ในการอยู่ร่วมกัน การนำบทเรียนในอดีตมาปรับปรุง พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยด้วย

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัยตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559-2567) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2 ประกอบด้วยอาคาร A1 และอาคาร D1 รวมหน่วยพักอาศัยทั้ง 2 อาคาร จำนวน 1,247 หน่วยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมอาคารแฟลตที่ 9-17, 23-32 และ 63-64 ซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2566 และสามารถให้ผู้อยู่อาศัยเดิมย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารใหม่ได้ในระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2566

ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) กล่าวอีกว่า วันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้อยู่อาศัยชุมชนดินแดง แฟลตที่ 9-10 มาประชุมเตรียมความพร้อมขึ้นอาคารใหม่ที่กำลังก่อสร้าง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 และรับทราบการเข้าอยู่อาศัยในอาคาร A1 และอาคาร D1 รวมถึงข้อมูลการขอรับเงินชดเชย 400,000 บาท กรณีไม่ขอรับสิทธิเข้าอยู่อาศัยในอาคาร แผนการรื้อย้ายและการยืนยันข้อมูลการอยู่อาศัย ซึ่งในปี 2565 เราจะประชุมจัดเตรียมความพร้อมทั้งหมด 11 ครั้ง เพื่อให้ผู้ที่จะขึ้นอยู่อาศัยในอาคาร A1 และอาคาร D1 มีความพร้อมก่อนเข้าอาศัย

ขณะที่ นายประภาส สัมมาชีพ รองผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) กล่าวชี้แจงถึง “การอยู่อาศัยในอาคารสูงอย่างมีความสุข” ว่า ขณะนี้การเคหะแห่งชาติกำลังดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ทำให้ผู้อยู่อาศัยที่จะได้อยู่อาศัยในอาคารใหม่นี้มีความตื่นเต้น ดีใจ อยากให้โครงการประสบความสำเร็จลุล่วงเหมือนผู้อยู่อาศัยอาคารแปลง G มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การอยู่ร่วมกันในอาคารสูงอย่างมีความสุข จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการอยู่อาศัยทั้ง 7 หมวดประกอบด้วย 1. การอยู่อาศัยในอาคารเช่า และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินส่วนรวม 2. การต่อเติมหรือตกแต่งห้องเช่า 3. การรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะมูลฝอย 4. การใช้พื้นที่จอดรถภายในอาคารเช่า 5. ค่าบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ภาษีโรงเรือน และอื่น ๆ 6. การใช้ลิฟต์ 7. ห้ามปิดประกาศภายในลิฟต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และการแจกใบปลิวภายในอาคาร

ด้าน นางเตือนใจ ปทุมราช ผู้อยู่อาศัยชุมชนดินแดง อาคารแฟลต 6 กล่าวว่า ตนอาศัยอยู่ที่ชุมชนดินแดงมา 53 ปีกับลูกหลานอีก 6 คน ปัจจุบันสภาพอาคารและสภาพแวดล้อมก็ทรุดโทรมตามกาลเวลา ทำให้ตนเห็นด้วยกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงมาตั้งแต่ต้น ขณะนั้นผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีความเข้าใจว่าการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองคืออะไร แต่ตนเข้ารับฟังการชี้แจงของการเคหะแห่งชาติมาตลอด จึงเข้าใจว่าเมื่อชุมชนดินแดงได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูแล้วจะมีข้อดีอย่างไรบ้าง เช่น อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยมากขึ้น เป็นต้น

“ต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวง พม. ที่มองการณ์ไกล มุ่งมั่นสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง น่าอยู่ อย่างยั่งยืน”