นายกรัฐมนตรี เชิญชวนเที่ยวงาน “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19” ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เศรษฐกิจไทยพ้นภัยโควิด ร่วมอุดหนุนกระเช้าสินค้าโอทอปไทย เป็นของขวัญปีใหม่ และเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตโควิด กับผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพทั่วประเทศกว่า 2,000 บูธ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล : ก่อนเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะจัดแสดงกระเช้าของขวัญของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณโถงตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยเที่ยวงาน“โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19” ภายใต้แนวคิด ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เศรษฐกิจไทยพ้นภัยโควิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 26 ธันวาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1- 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกระเช้าของขวัญ OTOP ภายใต้แนวคิด สุขใจผู้ให้ ชื่นใจผู้รับ และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งร่วมเชิญชวนเที่ยวงาน “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19” ภายใต้แนวคิด ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เศรษฐกิจไทยพ้นภัยโควิด ที่ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ที่หลากหลายจากทั่วประเทศมาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 2,000 ร้านค้า เอาใจแฟนพันธุ์แท้ OTOP ให้สมกับการรอคอย เพื่อเป็นของขวัญของฝากต้อนรับเทศกาลปีใหม่ สุขทั้งผู้ให้ ถูกใจผู้รับ และเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ ได้ผ่านพ้นวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยการเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน พร้อมใจกันขนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาโดยหน่วยงานภาคี จำนวน 12 หน่วยงาน ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานแล้ว, ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19), ผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านท่องเที่ยว และอาหาร OTOP ชวนชิม เข้าร่วมจำหน่ายไม่น้อยกว่า 2,000 ร้านค้า ประกอบด้วยโซนต่างๆ ดังนี้
1) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร
2) การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 1 – 2 ดาว, OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา
โดยหน่วยงานภาคี (กอ.นตผ.) ซึ่งได้รับมาตรฐานรับรองแล้ว, ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านท่องเที่ยว และอาหาร OTOP ชวนชิม
3) กิจกรรมส่งเสริมการขายและการบริการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิร์ต
ของศิลปินดารา
4) กิจกรรมการบริการ/โซนพิเศษ
5) กิจกรรม Highlight ได้แก่
– ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นำเสนอวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ ที่มีภายในท้องถิ่นหรือชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
– ศิลปิน OTOP นำเสนอผลงานที่มีอัตลักษณ์บ่งบอกถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า อาทิ แจกันศิลาดลลายขอเจ้าฟ้า “จากพระนครสู่ล้านนา” BRAND CHIANGMAI CELADON ที่สืบทอดมรดกภูมิปัญญาแห่งเสน่ห์ศิลาดลคุณค่าความงามต่อกายใจเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน และ สิปป์ เปลือกไข่วิจิตรศิลป์ ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์พิเศษจากการนำงานลงยาสีโบราณของช่างสิบหมู่ไทยมาประยุกต์ ต่อยอดเป็นงานลงยาสีพิเศษบนเปลือกไข่เพิ่มความแข็งแรงคงทน สีสันสวยงามใส่ลวดลายที่แสดงความเป็นไทย และบอกเล่าเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมลงบน เปลือกไข่วิจิตรศิลป์ เน้นการออกแบบที่แตกต่างทุกชิ้นงานเป็นงานมาสเตอร์พีช 1 ชิ้น 1 เดียวจากช่างฝีมือไทย เป็นต้น
– ผ้าถิ่นไทย นำเสนอผลงานเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของผืนผ้า และจำหน่ายผ้าสำเร็จรูป อาทิ ห้องเสื้อดีเทล

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนและสังคม โดยมีการดูแล คัดกรอง ตามหลักเกณฑ์ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และสาธารณสุข มีการตั้งจุดสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ ก่อนเข้า-ออกงาน การใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี หรือ “Germ Saber Robot” ของศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ก่อนเปิดงานทุกวัน ที่สำคัญให้เว้นระยะห่างรักษาความหนาแน่นของพื้นที่ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ พร้อมแจกฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงมีการทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดงาน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีฯ ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน แฟนพันธุ์แท้ OTOP ช้อปผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย สร้างเศรษฐกิจไทยสู้ภัยโควิด ในงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด – 19 ร่วมอุดหนุนกระเช้าสินค้า OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ และเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการชุมชนให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด – 19 ไปพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 18 – 26 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1- 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี