วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Esan Border Trade Market 2021” ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี พาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนของจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดงาน การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2564

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการจำนวน 250 ราย และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และเพื่อช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป