พิธีเปิดจะมีขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน พม. และ ICONSIAM พร้อมทั้งมีกิจกรรมสาธิตของหน่วยงานภายใต้สังกัด พม. ด้วย

ภายในงานมีการจัดบูธ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพของผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส จากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง พม. จำนวน 6 หน่วยงาน จำนวน 10 บูธ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะจัดบูธตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 2 ม.ค. 2565

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.