นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พบการประกาศขายป้ายแดง พร้อมสมุดคู่มือประจำรถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น “ป้ายแดงปลอม” ที่มิได้ออกให้โดย ขบ. และป้ายแดงที่ถูกต้องอยู่ในความครอบครองของบริษัทผู้จำหน่ายรถที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายป้ายแดง จึงขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อป้ายแดงที่มีการประกาศขายดังกล่าว เนื่องจากการนำป้ายแดงปลอมไปติดที่รถจะมีความผิดตามกฎหมายอาญา เข้าข่ายความผิดฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม มีโทษถึงขั้นจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับวิธีการสังเกตป้ายแดง ที่ออกให้โดย ขบ. อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น สามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา ต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการ ขบ. (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ ซึ่ง ขบ. ออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถ เพื่อนำรถไปส่งให้ลูกค้าหรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น โดยแต่ละบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจะมีหมวดและหมาย เลขป้ายแดงหมุนเวียนโดยต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถ และใบอนุญาตให้ใช้รถด้วย ไม่ใช่ป้ายทะเบียน ส่วนบุคคลที่ผู้ใดจะนำไปจำหน่ายต่อได้

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบ. มีระบบบริการใบอนุญาตเครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง) สำหรับผู้จำหน่ายรถหรือตัวแทนจำหน่ายในการรายงานข้อมูลการใช้และตรวจสอบ เครื่องหมายป้ายแดง โดยบันทึกข้อมูลการใช้เครื่องหมายฯ เมื่อส่งมอบรถให้กับผู้ซื้อประกอบด้วย หมายเลขเครื่องหมายฯ ยี่ห้อรถ หมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์ เลขที่ใบอนุญาต หมายเลขสมุดประจำรถ วันที่อยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อรถ ข้อมูลผู้ซื้อ และวันที่ต้องจดทะเบียนรถ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการปรับปรุงกระบวนงานให้บริการแบบออนไลน์ (e-Service) เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานการณ์ครอบครองป้ายแดง ผู้จำหน่ายรถ หรือตัวแทนจำหน่าย และผู้ซื้อรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกัน การใช้ป้ายแดงปลอมได้

สำหรับการใช้รถป้ายแดงเป็นระยะเวลานานโดยไม่นำรถไปจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปี ให้ถูกต้อง การกระทำดังกล่าวถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งหากรถเกิดอุบัติเหตุ หรือถูกโจรกรรมรถยนต์จะยากต่อการติดตาม ตรวจสอบ จึงแนะนำให้ผู้ที่ซื้อรถใหม่รีบนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง ณ ขบ. หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด ที่ประสงค์จดทะเบียนรถโดยเร็ว