OTOP City 2022 กระแสตอบรับดีเกินคาด 9 วัน ยอดจำหน่ายทะลุเป้ากว่า 653 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า การจัดงาน OTOP City 2022 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม-25 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย” นั้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน นำความคิดสร้างสรรค์และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ โดยสินค้า OTOP เป็นการส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดรับกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG ประกอบกับสินค้าทุกชิ้นมีความเป็นอัตลักษณ์สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในการประชุมเอเปค 2022 ที่ผ่านมา สินค้า OTOP ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลก สะท้อนผลสำเร็จของนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีประสิทธิภาพ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยต่อยอดเพื่อให้เข้าถึงตลาดมากยิ่งขึ้น โดยสามารถช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ทั้งนี้ งาน OTOP City 2022 มีกระแสตอบรับดีเกินกว่าที่คาดไว้ สะท้อนผลสำเร็จนโยบายการพัฒนาสินค้า OTOP ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ โดยมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ มียอดการจำหน่ายรวมจำนวนทั้งสิ้น 653,150,204 บาท แยกเป็น ยอดจำหน่าย 585,885,974 บาท และยอดสั่งซื้อ 67,265,230 บาท มีผู้เข้าชมงานรวมทั้งสิ้น 212,647 คน ผู้ประกอบการร่วมจำหน่ายในงานทั้งสิ้น 2,773 ราย จากผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งฯ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร OTOPชวนชิม, ศิลปินOTOP, ผ้าไทยใส่ให้สนุก, OTOPขึ้นเครื่อง, OTOP Premium, OTOP Brandname, ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี, ของขวัญของฝาก เป็นต้น

“ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาให้กำลังใจ และให้การสนับสนุนสินค้า OTOP ของไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้มากยิ่งขึ้น การจัดงาน OTOP City 2022 ในครั้งนี้ยังเป็นการร่วมสนับสนุนกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อใช้เป็นสื่อกลางมอบความปรารถนาดีให้แก่กันเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 และเพื่อให้ประชาชน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ สินค้า OTOP ในชุมชนหมู่บ้านมีรายได้กระจายไปทั่วประเทศ รวมทั้งยังเป็นการยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการสร้างโอกาสให้ชุมชนได้นำสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า OTOP ในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน” อธิบดี พช. กล่าวย้ำ