สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบทุนฯ โครงการ “910 ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ครั้งที่ 7 ในพื้นที่ภาคกลาง 7 จังหวัด พร้อมรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 10 คัน ให้นายกเหล่ากาชาดฯ

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ครั้งที่ 7 ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในพื้นที่ภาคกลาง 7 จังหวัด จำนวน 105 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 315,000 บาท ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับและแนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประธานภาคกลางและตะวันออก และนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม (สธวท) คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร องค์กรสมาชิก และสมาชิกสมทบ ภาคีเครือข่าย และผู้สนับสนุนทุนการศึกษาฯ และ ศึกษาธิการจังหวัด คณะอาจารย์จากจังหวัดดังกล่าวข้างต้น และประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมในพิธี

นางสาวสุกัญญา กล่าวว่า สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดทำ “โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาอันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้พิจารณา คัดเลือกเด็กนักเรียนในทุกภูมิภาคเข้ารับทุนการศึกษา ตามเป้าหมาย จำนวน 910 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการมอบทุน “โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง และจะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้ครบตามเป้าหมาย ของโครงการในพื้นที่ทุกภูมิภาค โดยเน้นที่กลุ่มเปราะบาง จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและขาดแคลน

“ขอให้เด็กๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่คุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เป็นเด็กดีของครอบครัว ของชุมชน และของประเทศชาติ และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าว

ในโอกาสนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้มอบรถวีลแชร์ จำนวน 10 คัน ให้แก่ นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “รถเข็นนั่งปันสุข” จังหวัดฉะเชิงเทรา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 อีกด้วย