กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับกรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร วงเฉลิมราชย์ และมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ จัดการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เทศกาลดนตรี Ministry of Culture Music Festival (MOC MU FES) การแสดง “Winter Love Songs :
บทเพลงพระราชนิพนธ์” และการแสดง “ลีลาศสร้างสุขกับสุนทราภรณ์” ชวนประชนชาวไทยร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สุขใจกับบทเพลงขององค์ “อัครศิลปิน” ดื่มด่ำกับเพลงสากลยอดนิยม สนุกสนานร่วมเต้นลีลาศกับการแสดงดนตรีโดยวงสุนทราภรณ์ ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประธานแถลงข่าว กล่าวว่า วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยการจัดงานเทศกาลดนตรี Ministry of Culture Music Festival (MOC MU FES) การแสดง “Winter Love Songs : บทเพลงพระราชนิพนธ์” และการแสดง “ลีลาศสร้างสุขกับสุนทราภรณ์” ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 และเทิดพระเกียรติ “อัครศิลปิน” ในฐานะที่พระองค์ทรงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีสากล ผ่านการแสดงดนตรีด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้สร้างคุโณปการต่อประเทศนานับประการ

นางยุพา กล่าวต่อว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดพื้นที่ลานวัฒนธรรมสร้างสุข โดยให้ทุกจังหวัดบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการนำกิจกรรมทางวัฒนธรรมเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกโอกาส จึงเกิด “ลานวัฒนธรรมสร้างสุข” เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม เข้าถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม อาทิ การจัดกิจกรรมดนตรีในสวน ถนนสายวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง หรือเป็นการออกกำลังกายของบุคลากรกระทรวงวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด เป็นพื้นที่ในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสุขทางกายและทางใจ สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น ลานวัฒนธรรมสร้างสุข ณ กระทรวงวัฒนธรรม แห่งนี้ ที่ใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วม “งานเทศกาลดนตรี Ministry of Culture Music Festival (MOC MU FES) ที่จะจัด ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 รายการ โดยรายการแรก เป็นการแสดง “Winter Love Songs : บทเพลงพระราชนิพนธ์” จากวงดนตรีเฉลิมราชย์ วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร วงดุริยางค์กรุงเทพมหานคร ร่วมกันบรรเลงและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาทิ บทเพลง ความฝันอันสูงสุด ในดวงใจนิรันดร์ เป็นต้น สำหรับรายการที่ 2 เป็นการแสดง “ลีลาศสร้างสุขกับสุนทราภรณ์” บรรเลงบทเพลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับลีลาศและรำวงในจังหวะที่หลากหลาย ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย” ปลัดกระทรวงฯ กล่าว

ทั้งนี้ บรรยากาศในงานแถลงข่าวมีการแสดงดนตรี “Winter Love Songs : บทเพลงพระราช-นิพนธ์” ดนตรีโดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ “คำหวาน” (บรรเลง) ต่อด้วย “แผ่นดินของเรา” และเพลงลูกกรุงอมตะ “หยาดเพชร” ร้องโดย นายรัฐพงศ์ ปิติชาญ จากนั้นเป็นการแสดง
“ลีลาศสร้างสุขกับสุนทราภรณ์” โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ เมดเลย์ 3 เพลง ได้แก่ “หิมพานต์” ร้องโดย พรศุลี ปิติชาญ “เริงลีลาศ” ร้องโดย โน้ต พรชัย – แจ๊บ – ณฤพล “ตลุงมอญซ่อนผ้า” ร้องโดย แจน – นันทพร – แจ๊บ – ณฤพล เพลิดเพลินกับการโชว์เต้นลีลาศ คู่ (ชาย-หญิง) โดย นายภูราห์เทพ ภู่ระหงษ์ นางพิจิตรา บัวบาล และยังได้รับเกียรติจากผู้แทนวงดนตรีเข้าร่วมแถลงข่าว ได้แก่ นายทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์ นักเปียโนและนักเรียบเรียงเสียงประสานประจำวงดนตรีเฉลิมราชย์ กล่าวถึงรายละเอียดการแสดง “Winter Love Songs : บทเพลงพระราชนิพนธ์” ที่จะใช้แสดง และ นางอติพร เสนะวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ ได้กล่าวถึงรายละเอียดการแสดง “ลีลาศสร้างสุขกับสุนทราภรณ์” อีกด้วย

ด้าน นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ประชาชนที่มาร่วมงานเทศกาลดนตรีที่จะจัดขึ้นในครั้ง จะได้ดื่มด่ำกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในบรรยากาศ Winter Love Songs ทั้งบรรเลงและเพลงร้องอย่างเต็มอิ่ม จากพระอัจฉริยภาพของ “อัครศิลปิน” ในหลวงรัชกาลที่ 9 อาทิ ความฝันอันสูงสุด แผ่นดินของเรา ในดวงใจนิรันดร์ Oh I say แก้วตาขวัญใจ ดวงใจกับความรัก ลมหนาว พร้อมด้วยบทเพลงลูกทุ่ง-ลูกกรุงยอดนิยม มากมาย เช่น ยอยศพระลอ มนต์รักลูกทุ่ง กระแซะเข้ามาซิ หยาดเพชร ทั้งยังได้ซาบซึ้งกับบทเพลงสากลที่ยังอยู่ในความทรงจำ เช่น My way , Greatest love of all , one moment in time , If we hold on together เป็นต้น ที่บรรเลงโดยสุดยอดวงดนตรีระดับบิ๊กแบนด์-วงออร์เคสตร้า (ORCHESTRA) คุณภาพของประเทศ คือ วงดุริยางค์สากลกรมศิลปากร วงดุริยางค์ กรุงเทพมหานคร และวงดนตรีเฉลิมราชย์ ปิดท้ายด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินกับลีลาศสร้างสุขกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ในแบบจัดเต็มครบทุกจังหวะ ทั้งละติน บอลรูม และจังหวะยอดนิยมอย่างเต็มอิ่ม สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลีลาส แต่ยังไม่มีพื้นฐานการเต้น สามารถสมัครเข้าเรียนเต้นลีลาศ หลักสูตรเร่งรัดภายใน 2 วัน (ฟรี) ในจังหวะบีกิน และ ช่า ช่า ช่า ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม รับจำนวนจำกัด 100 คู่ สำรองเรียน โทร 0 2247 0028 ต่อ 4104 , 4119

ทั้งนี้ จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานเทศกาลดนตรีฯ เข้าร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) และสามารถติดตามข่าวสารวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ทาง www.culture.go.th หรือเฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม