ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 กค. กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ เครือข่ายเกษตรกร DGT FARM ได้ส่งมอบผักอินทรีย์ให้ ให้ “กลุ่มฟู๊ด ฟอร์ ไฟเตอร์” (Food For Fighters) สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดจำหน่ายวัตถุดิบในเขตพื้นที่สีแดงปิดตัวลงหลายแห่ง วัตถุดิบในการปรุงอาหารขาดแคลน “กลุ่มฟู๊ด ฟอร์ ไฟเตอร์” (Food For Fighters) จึงได้ติดต่อซื้อสินค้าเกษตร จากกลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรฯ จึงได้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำส่งพร้อมนำสินค้าเกษตรส่วนหนึ่งร่วมสมทบบริจาคมาด้วยได้แก่ ผัก ผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,800 กิโลกรัม ส่งมอบ ให้“กลุ่มฟู๊ด ฟอร์ ไฟเตอร์” (Food For Fighters) ณ ครัวกลาง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ต่อไป
ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถร่วมสนับสนุนนำส่งข้าวกล่องและสิ่งของที่จำเป็นในถุงยังชีพได้ที่ “ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ” สมาคมนิสิตเก่า บริจาคเงินผ่านมูลนิธิคุวานันท์ บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 729-2-33242-7 (ส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อขอลดหย่อนภาษีมาที่ LINE ID : @silvervoyage)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอธิศีล โทร. 096-991-6363 และคุณพันชนะ โทร. 092-645-5464
ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของ ศูนย์ข้าวเพื่อหมดได้ที่ Facebook : Food For Fighters