วันที่ 16 ก.ค. 63 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า “OTOP Thai to Songkhla” และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินชายแดนใต้ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พช.ปลื้ม OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินชายแดนใต้ ยอดทะลุ 40 ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนฟื้นตัว หนุนผู้ประกอบการร่วมเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง มุ่งหวังชุมชนพึ่งตนเองได้ยั่งยืน

นายโชคชัย กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP ภายในงาน และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดงาน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงที่มาช่วยอุดหนุนจนยอดจำหน่ายในงานขณะนี้มากกว่า 40 ล้านบาทแล้ว ซึ่งเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการและแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์กำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 

พช.ปลื้ม OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินชายแดนใต้ ยอดทะลุ 40 ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนฟื้นตัว หนุนผู้ประกอบการร่วมเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง มุ่งหวังชุมชนพึ่งตนเองได้ยั่งยืน
พช.ปลื้ม OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินชายแดนใต้ ยอดทะลุ 40 ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนฟื้นตัว หนุนผู้ประกอบการร่วมเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง มุ่งหวังชุมชนพึ่งตนเองได้ยั่งยืน

รองอธิบดี พช. ยังได้พูดคุยและให้คำแนะนำแก่เครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนาสินค้าด้านสุขภาพ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น รวมถึงการต่อยอดเรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ รวมทั้งเสนอแนะกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาโดยเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดสงขลา ให้มีเพิ่มเติมการแสดงข้อมูลคุณค่าด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แสดงข้อมูลและคุณค่าทางพลังงานกำกับไว้ชัดเจน เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่ออกกำลังกาย และแสดงคุณประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย

“ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดงานอย่างเข้มแข็ง สร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ เข้ามาร่วมจำหน่ายสินค้า เพื่อเรียนรู้เทคนิคการตลาด ทำให้สามารถมียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และผู้ประกอบ OTOP มีการแสดงจุดยืนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมจ่าย ร่วมบริหารและร่วมจัดสรรผลประโยชน์ เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันของกรมการพัฒนาชุมชน นั่นคือเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้” นายโชคชัย กล่าว