วันที่ 17 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” พร้อมส่งมอบสัญญาเช่าให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2 จำนวน 50 คน โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ รวมถึงผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะร่มเกล้า 2 ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการเคหะร่มเกล้า 2 ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” พร้อมส่งมอบสัญญาเช่าให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีภารกิจหลักในการพัฒนาและจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนมากว่า 47 ปี โดยเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา กคช. ได้มีการมอบของขวัญปีใหม่กระทรวง พม. สำหรับประชาชนปี 2563 ด้วยการจัดโปรโมชั่น “เช่าทั่วไทย” บ้านเช่าราคาพิเศษให้กับประชาชน เริ่มต้นเพียง 999 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถ ซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ได้มีโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย ด้วยการเช่าบ้านราคาพิเศษกับ กคช. จำนวน 10,000 หน่วย เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจฐานรากในทันที ทั้งยังเป็นการมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทย โดยเปิดให้จองสิทธิผ่านระบบออนไลน์ http://999.nha.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันมีผู้สนใจจองสิทธิเช่าผ่านระบบออนไลน์ 16,173 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” พร้อมส่งมอบสัญญาเช่าให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2
นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” พร้อมส่งมอบสัญญาเช่าให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ การจัดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” โดย กคช. ในวันนี้ เพื่อทำการมอบสัญญาเช่าโครงการบ้านเช่าราคาพิเศษให้แก่ผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2 จำนวน 50 คน โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมอบสัญญาเช่าดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย อีกทั้งนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบป้ายตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ ณ บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 โดยจะพัฒนาให้เป็นต้นแบบตลาดเคหะประชารัฐ 4.0 ที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่รวมสินค้า รวมถึงบริการที่ได้คุณภาพให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน ทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องตัวอย่างของโครงการ ซึ่งพื้นที่เขตลาดกระบังถือเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากอยู่ใกล้กับแหล่งงานและระบบคมนาคมที่สำคัญของประเทศ จึงทำให้มีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นตลอดเวลา กคช. จึงได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีโครงการที่อยู่อาศัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านเช่าราคาพิเศษ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะร่มเกล้า 2 จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 4 ชั้น จำนวน 126 อาคาร 6,024 หน่วย ตั้งอยู่บริเวณถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง และโครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 2 จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 5 ชั้น จำนวน 107 อาคาร 4,795 หน่วย โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิในพื้นที่ดังกล่าว 794 ราย

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” พร้อมส่งมอบสัญญาเช่าให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ สำหรับโครงการ “เช่าทั่วไทย” ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการทำสัญญาเช่ากับ กคช.
เป็นระยะเวลา 1 ปี และต่อสัญญาเช่าทุกปี โดยผู้ลงทะเบียนจองสิทธิในโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว 2) มีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท ต่อเดือน 3.ไม่เป็นคู่สัญญาเช่ากับ กคช. และไม่มีหนี้ค้างชำระ ทั้งนี้ หากผู้เช่ามีความประสงค์จะซื้อในภายหลังสามารถเปลี่ยนมาเป็นซื้อได้ตามเงื่อนไขที่ กคช. กำหนด นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อโครงการดังกล่าว กคช. มีโปรโมชั่นพิเศษวางเงินจองเพียง 1,000 บาท กู้ได้สูงสุด 100% หรือผ่อนบ้านกับ กคช. ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ปีแรก ฟรีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ และฟรีมุ้งลวด – เหล็กดัด สำหรับอาคารชุดชั้น 4 – 5 ทั้งนี้ ผู้สนใจจองสิทธิ “เช่าทั่วไทย” สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://999.nha.co.th ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” พร้อมส่งมอบสัญญาเช่าให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2
นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” พร้อมส่งมอบสัญญาเช่าให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2