“งานเกษตรแฟร์ ปี 2563” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยในปีนี้จะมี 97 ผลงานนวัตกรรมใหม่ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

ม.เกษตรฯ ชวนเที่ยว “งานเกษตรแฟร์ 2563” ชู 97 นวัตกรรมใหม่

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า งานเกษตรแฟร์ในปี 2563 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร ผลงานนวัตกรรม งานวิจัยจากอาจารย์ และ นิสิต สู่เกษตกร และประชาชน

ม.เกษตรฯ ชวนเที่ยว “งานเกษตรแฟร์ 2563” ชู 97 นวัตกรรมใหม่

โดยไฮไลท์ในงานปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตอบสนองนโยบายในการลดขยะ ดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น สร้างความร่วมมือร่วมใจในการไม่ใช้ถุงพลาสติหูหิ้ว โดยเฉพาะ “โซนตลาดน้ำ” ซึ่งจะเป็น “โซนปลอดถุงพลาสติกหูหิ้ว 100%” ซึ่งจะอยู่บริเวณหอประชุม ถนนพหลโยธิน (หอนาฬิกา) รวมทั้งมีจุดคัดแยกขยะ จะมีนิสิตจิตอาสาคอยแนะนำประชาชนที่มาเที่ยวชมงานในการทิ้ง และคัดแยกขยะด้วยตนเอง เพื่อนำขยะเหล่านั้นไปทำประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนให้นิสิตเดินรณรงค์ภายในงานด้วย ภายใต้คอนเซปต์ เดินทางด้วยรถไฟฟ้า พกถุงผ้ามาช้อปปิ้ง เอาแก้วมาใส่ดริ้ง ทิ้งขยะแยกตามถัง

ม.เกษตรฯ ชวนเที่ยว “งานเกษตรแฟร์ 2563” ชู 97 นวัตกรรมใหม่
ม.เกษตรฯ ชวนเที่ยว “งานเกษตรแฟร์ 2563” ชู 97 นวัตกรรมใหม่

อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ชู 97 ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทางอาจารย์ นิสิต ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำมาจัดแสดง เช่น กลุ่มเกษตรและการแปรรูป กลุ่มอาหาร กลุ่มเครื่องจักร กลุ่มสัตว์และประมง เป็นต้น รวมถึงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรของนิสิต การประกวดทั้งสัตว์เลี้ยง ปลากัด ไม้ประดับ กล้วยไม้ ผลไม้ มากมายตลอดทั้งงาน

ม.เกษตรฯ ชวนเที่ยว “งานเกษตรแฟร์ 2563” ชู 97 นวัตกรรมใหม่

สำหรับการเดินทาง ประชาชนท่านใดที่จะมาร่วมงานในปีนี้ สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือรถโดยสารสาธารณะ ส่วนการจราจรภายในมหาวิทยาลัยได้จัดเส้นทางหลักรถไฟฟ้าสวัสดิการบริการ 3 สาย จำนวน 21 คัน ให้ประชาชนใช้บริการได้ฟรี

ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563 พบกับงานแสดงสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าสัตว์เลี้ยง โซนตลาดน้ำ และการออกบูธจำหน่ายสินค้าของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน