ปศุสัตว์ จัด 3 กิจกรรม ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ทั้งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้กำหนดจัด 3 กิจกรรมภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ.2563 โดยกิจกรรมแรก คือ มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม และสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562 นี้ กิจกรรมที่สอง คือ กิจกรรมเพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ ซึ่งเป็นสินค้าปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ แปรรูป ในวันที่ 6 และวันที่ 10 มกราคม 2563 นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายชุดของขวัญปีใหม่ ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากเกษตรกรไทย ร้าน Livestock Farm Outlet ผ่านระบบ Online ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ส่วนกิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ด้านปศุสัตว์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน จำนวน 15 จุด กระจายอยู่ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้จัดโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ขึ้น

ส่วนสินค้าที่กรมปศุสัตว์นำมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนในวันจันทร์ที่ 6 และวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 นั้น มีทั้งเนื้อหมู ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์อีกมากมาย อาทิ เครื่องสำอางที่ผลิตจากน้ำนมแพะ เครื่องปรุงต่างๆ ซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพดี จากภาคเอกชน ที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญแก่ประชาชน ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ บริเวณกรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

ปศุสัตว์ จัด 3 กิจกรรม ส่งสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์