วันที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 13.00 น. ที่ลาน Avenue Zone A ศูนย์การค้า MBK Center กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ..ได้บุญ” ภายใต้แนวคิด “ให้….ความสุข เพื่อคนที่คุณรัก ให้….โอกาส เพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้….ความรัก เพื่อโลกของเรา” ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK) เพื่อร่วมส่งความสุข ด้วยการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือ เป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

พม. ชวนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากผู้ด้อยโอกาส พร้อมรับบริจาคของขวัญปีใหม่ส่งต่อให้น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์กว่า 9,000 คนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-6 ธ.ค. 62 นี้ ที่ MBK

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ราษฎรบนพื้นที่สูง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครอง และพัฒนา เพื่อให้ได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการเข้ามา มีส่วนร่ว่มในการรับผิดชอบสังคม เพื่อให้ประช่าชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพและรายได้อย่างมั่นคง

พม. ชวนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากผู้ด้อยโอกาส พร้อมรับบริจาคของขวัญปีใหม่ส่งต่อให้น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์กว่า 9,000 คนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-6 ธ.ค. 62 นี้ ที่ MBK

นายจุติ กล่าวต่อว่า กระทรวง พม. ร่วมกับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ…ได้บุญ” ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2562 ณ ลาน Avenue Zone A ศูนย์การค้า MBK Center กรุงเทพฯ เป็นการเปิดพื้นที่ด้วยการนำผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากกลุ่มเป้าหมายภายใต้การดูแลของหน่วยงานสังกัดของกระทรวง พม. ประกอบด้วย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย มาออกร้านจำหน่าย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ กระเป๋า และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเครือข่ายของ สค. สินค้าแฮนด์เมด งานไม้ ของตกแต่งบ้าน จากสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอและสินค้าพื้นเมืองสะท้อนเอกลักษณ์ชนเผ่าจากศูนย์เรียนรู้วิถีราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นต้น

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความสามารถและสาธิตผลิตภัณฑ์งานฝีมือ
อาทิ การแสดงดนตรีจากผู้พิการทางการมองเห็น “วง S2S” การแสดงวิถีชนเผ่าพื้นที่สูง การแสดงระบำดอกบัว การแสดงดนตรีไทยการแสดงคัพ ซอง (Cup Song) การแสดงเต้นบาสโลบ การแสดงนักมายากลเปลี่ยนหน้า การแสดงกลองยาว และการแสดงร้องเพลงประสานเสียงจากบ้านพระพร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “จากใจให้น้อง” โดยนำของขวัญที่ซื้อในบริเวณงานหรือของขวัญอื่น ๆ มามอบให้ที่บูธจิตอาสา และเขียนคำอวยพรบนการ์ดปีใหม่ เพื่อรวบรวมนำไปส่งต่อความสุขให้กับเด็กจำนวนกว่า 9,000 คน ในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศสังกัดกระทรวง พม. อีกทั้งกิจกรรม “ส่งมอบไออุ่น” โดยการเป็นจิตอาสาร่วมตกแต่งผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน ก่อนนำส่งมอบความอบอุ่นให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในช่วงหน้าหนาว

พม. ชวนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากผู้ด้อยโอกาส พร้อมรับบริจาคของขวัญปีใหม่ส่งต่อให้น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์กว่า 9,000 คนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-6 ธ.ค. 62 นี้ ที่ MBK

ทั้งนี้ กระทรวง พม. ขอขอบคุณบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ที่พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ภายใต้การดูแลของกระทรวง พม. ให้ได้มีอาชีพและรายได้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมมอบกำลังใจและส่งต่อความสุขใน โครงการ “Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ…ได้บุญ” ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2562 ณ ลาน Avenue Zone A ศูนย์การค้า MBK Center กรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมงานแต่อยากร่วมบริจาค สามารถร่วมบริจาคและมอบของขวัญ เช่น ของเล่น เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา สามารถส่งมาได้ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโทรศัพท์มาได้ที่สายด่วน พม. 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายจุติ กล่าว

พม. ชวนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากผู้ด้อยโอกาส พร้อมรับบริจาคของขวัญปีใหม่ส่งต่อให้น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์กว่า 9,000 คนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-6 ธ.ค. 62 นี้ ที่ MBK
พม. ชวนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากผู้ด้อยโอกาส พร้อมรับบริจาคของขวัญปีใหม่ส่งต่อให้น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์กว่า 9,000 คนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-6 ธ.ค. 62 นี้ ที่ MBK