วันที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวง พม. ถึงกรณีโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ว่า ในที่ประชุมมีความเป็นห่วงเรื่องปัญหาในการจ่ายเงินล่าช้า ขณะนี้ประมาณร้อยละ 60 ของผู้ได้รับสิทธิได้มีการจ่ายไปแล้ว และจะมีการจ่ายเพิ่มเติมภายในสัปดาห์หน้าอีกประมาณ 200,000 ราย ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน มีประมาณเกือบแสนราย เช่น
เลขบัตรประชาชนไม่ตรง เลขบัญชีผู้รับโอนโดนปิด เลขบัญชีไม่ถูกต้อง เป็นต้น ดังนั้นต้องให้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สนง.พมจ.) ไปติดตามหาเจ้าของสิทธิในจังหวัดต่างๆ เช่น ในจังหวัดนครราชสีมา มีผู้ที่มีปัญหาประมาณ 9,000 ราย บางรายใช้โทรศัพท์ติดต่อได้ แต่ส่วนใหญ่จะต้องลงพื้นที่ไปติดต่อด้วยตนเอง จึงทำให้เกิดความล่าช้า

พม. เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด อีก 2 แสนราย เร่งตรวจหลักฐานสิทธิตกค้าง  ย้ำไม่นิ่งนอนใจแต่ทุกอย่างมีระเบียบขั้นตอนราชการ

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ตนได้มีการสั่งการปรับระเบียบขั้นตอนในการลงทะเบียนขอรับสิทธิให้สั้นลง ในส่วนข้อมูล
ที่ต้องจัดเก็บตามระเบียบราชการ จำเป็นต้องมีความเข้มงวดเพื่อป้องกันการทุจริต ปัจจุบันการกรอกข้อมูลนับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด
จนถึงวันที่จะได้รับเงินอยู่ระหว่าง 7-12 สัปดาห์ โดยกระทรวง พม. ได้ขอปรับลดลงมา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการมากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวง พม. ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามจะเอาเงินเหล่านี้จ่ายให้ถึงผู้ที่มีสิทธิได้เร็วที่สุด แต่ทุกอย่างมีระเบียบขั้นตอนของทางราชการ
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนกรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน ขณะนี้มีสิ่งที่ต้องทำพร้อมกัน 2 เรื่อง คือในเรื่องของข้อมูลเกือบ 1 แสนรายที่มีปัญหาในเรื่องของบัญชี นอกจากนี้มีข้อมูลในเรื่องของประวัติที่ไม่ตรง และในส่วนของข้อมูลเด็กเกิดใหม่ทุกเดือน เดือนละ 30,000 ราย ในขณะเดียวกันโครงการนี้เดิมทีจะรับเด็กแรกเกิดจำนวนน้อย และภายหลังมาขยายสิทธิให้ ทำให้ผู้มีสิทธิ
มีปริมาณเพิ่มขึ้น 6 เท่าตัว การปรับระบบข้อมูลและระบบการทำงานต้องใช้เวลาพอสมควร ทั้งนี้ คาดว่า พมจ. จะทำข้อมูล
ให้แล้วเสร็จ ประมาณวันที่ 15 พ.ย. 62 และประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ พมจ. ทั่วประเทศ