ลงทะเบียนชิมช้อปใช้วันที่​ 10​ ครบ​ 1​ ล้านคนเวลา​ 03.01​ น.​ ใครยังไม่ได้สิทธิ์คืนนี้ลงได้ต่อ​ “อุตตม” เตรียมลุยเฟส​ 2
รายงาน​จาก​ธนาคาร​กรุงไทย​ แจ้งว่าวันนี้ (2 ต.ค.) ซึ่งเป็นวันที่​ 10​ ที่เปิดให้​ลงทะเบียน​มาตรการ​ชิมช้อปใช้​ มีผู้ใช้สิทธิ์​ลงทะเบียน​ครบ 1 ล้าน เวลา 03.01 น.
อย่างไรก็ดี​ กระทรวง​การคลัง​ ระบุว่า​ ผู้ที่ยังลงทะเบียน​ไม่ผ่านสามารถลงต่อเนื่อง​ไปได้อีก​ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา​มีผู้ลงทะเบียน​ไม่ผ่านในแต่ละวันเฉลี่ย​ 2​ แสนราย​ ซึ่งสิทธิ์คงเหลือจะถูกนำกลับ​มาให้ลงทะเบียน​ต่อไปจนกว่า​จะครบ​ 10​ ล้าน​ราย​ หรือภายใน​วันที่​ 15​ พ.ย.
นอกจากนี้​ นายอุตตม​ สาว​นายน รมว.คลัง​ ได้ออกมาระบุถึงการขยายมาตรการ​ชิมช้อปใช้​ เฟส​ 2​ ว่าได้รับ​มอบหมาย​จากนายสมคิด​ จาตุศรี​พิทักษ์​ รอง​นายก​รัฐมนตรี​ ให้ศึกษา​เรื่องดังกล่าว​ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นอีก โดย​อาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขและรูปแบบของมาตรการ ให้ง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะต้องมีการศึกษาและนำเอาผลการดำเนินงานของมาตรการในระยะแรก มาวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสียอีกครั้งหนึ่ง เช่น การลงทะเบียนเพื่อใช้จ่ายในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ก็อาจกำหนดให้ใช้ได้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่ผู้ลงทะเบียนมีภูมิลำเนาอยู่ รวมทั้งสนับสนุนร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน และการท่องเที่ยวในเมืองรอง เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนดังกล่าว สามารถใช้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2562.