พช. ร่วมงาน 20 ปี ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบผ้าห่มโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

พช. ร่วมงาน 20 ปี ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่ม จำนวน 2 แสนผืน และได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีและผู้แทนอธิบดีจากทุกกรมฯ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาและคณะทำงาน มท. เข้าร่วมงานฯ

ในการนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน” และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยรับมอบผ้าห่ม

พช. ร่วมงาน 20 ปี ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว
พช. ร่วมงาน 20 ปี ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว
พช. ร่วมงาน 20 ปี ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว