พช. ร่วมงาน 20 ปี ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบผ้าห่มโครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 20 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่ม จำนวน 2 แสนผืน และได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีและผู้แทนอธิบดีจากทุกกรมฯ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาและคณะทำงาน มท. เข้าร่วมงานฯ
ในการนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน” และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยรับมอบผ้าห่ม