Select Page

Category: สังคม

พก. ผนึกกำลัง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ “MOU โครงการทันตกรรม ดูแลสุขภาพช่องปากของคนพิการ”

วันที่ 13 ธ.ค. 62 เวลา 09.30 น. ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย)...

Read More

มท.จัดเต็ม ยกขบวนสินค้า OTOP ส่งสุขปีใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย 15-23 ธ.ค. นี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ชวนคนไทยส่งความสุขปีใหม่ด้วยกระเช้าของขวัญจากสินค้าชุมชน...

Read More

ผู้แทน พม.เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสังคม ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ณ ประเทศตุรกี

ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)...

Read More

พม. ทั่วประเทศ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน พม. ไม่ทนต่อการทุจริต (M-Society Zero Tolerance)

วันที่ 9 ธ.ค. 62 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More

พช.จับมือสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินหน้ารณรงค์ ปลุกคนไทยสวมใส่ผ้าไทยในโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

พช.จับมือสภาสตรีแห่งชาติฯเดินหน้ารณรงค์ปลุกคนไทยสวมใส่ผ้าไทยในโครงการ "สืบสาน...

Read More

พก. แสดงเจตจำนง “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่ทนต่อการทุจริต” (DEP Zero Tolerance) พร้อมมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านคนพิการตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 9 ธ.ค. 62 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์...

Read More

พม. ชวนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากผู้ด้อยโอกาส พร้อมรับบริจาคของขวัญปีใหม่ส่งต่อให้น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์กว่า 9,000 คนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-6 ธ.ค. 62 นี้ ที่ MBK

วันที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 13.00 น. ที่ลาน Avenue Zone A ศูนย์การค้า MBK Center กรุงเทพฯ นายจุติ...

Read More

กคช. จับมือ กฟผ. โครงการบ้านเบอร์ 5 ระยะที่ 2 ผลักดันโครงการที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานในทุกมิติ

วันที่ 4 ธ.ค. 62 การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)...

Read More

สคช. เปิดตัวมาตรฐานอาชีพเสริมสวย (ระยะที่2) ดันอาชีพเสริมสวยก้าวสู่สากล

วันที่ 4 ธ.ค. 62 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดตัวโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ...

Read More

นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันคนพิการสากล 2562 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรด้านคนพิการดีเด่น

วันที่ 3 ธ.ค. 62 เวลา 15.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)...

Read More

พช.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการสืบสานศาสตร์พระราชาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนำคณะข้าราชการกรม ฯ ร่วมงาน...

Read More
Loading

ดูรายการสด