Select Page

Category: สังคม

นายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา

วันที่19 ก.พ. 63 เวลา 08.45 น. ที่หอประชุมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พลเอกประยุทธ์...

Read More

คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลาง วงเงิน 2,056 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นี้

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า...

Read More

แม่ทัพภาคที่ 1 ร่วมตรวจเยี่ยมเรือลอกตะกอนและเรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อน ของวิทยาลัยต่อเรืออยุธยา สนับสนุนพัฒนานวัตกรรมโดยวช.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1...

Read More

สมาคมนักวิจัยฯ จัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ประจำปี63

นางสาวอนงค์วดี จีระบุตร กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า...

Read More

กระทรวงเกษตรฯ โชว์ผลการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร “พะเยาโมเดล” นำร่องสินค้าข้าวหอมมะลิ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต

วันที่ 18 ก.พ. 63 เวลา 08.30 น. ณ หน้าตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา...

Read More

สค. เปิดเวทีวิชาการเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายด้านครอบครัว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์...

Read More

สุวิทย์ เมษินทรีย์ "เปิดตัวบัณฑิตอาสาอุดรธานี นำร่อง"บ้านห้วยสำราญ"

กระทรวงการอุดมฯ จับมือสภาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ลุยบัณฑิตอาสาอุดรธานี...

Read More

วช. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและ Big Data ด้านสาธารณสุข”

วช. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ...

Read More

พม. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะทางสังคม (อ่าน เอา เรื่อง)

วันที่ 17 ก.พ. 63 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” พร้อมส่งมอบสัญญาเช่าให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2

วันที่ 17 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน...

Read More

อธิบดี พช. ขับเคลื่อนชุมชนน้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากครัวเรือน หลุดพ้นความยากจน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เดินหน้า “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อถือจอบเสียม พลิกฟื้นแผ่นดิน”...

Read More

อธิบดี พช.ตีกลองสะบัดชัยชวนชื่นชมผ้าถิ่นไทยงาม ในงาน"ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย...

Read More
Loading

ดูรายการสด