Select Page

Category: สังคม

ดย.พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยส่วนภูมิภาค

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง ไพร์ม ฮอลล์ ชั้น 9 โรงแรม เดอ ไพร์ม รางน้ำ...

Read More

ปลัด พม. ชวนร่วมสนับสนุนนมสำหรับเด็ก ในโครงการ “ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทยในชุมชน

วันที่ 9 พ.ย. 63 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)...

Read More

รมว.พม. เตรียมลงพื้นที่ จ.พังงา-ภูเก็ต ก่อนประชุม ครม. สัญจร ช่วยกลุ่มเปราะบาง ซ่อม-สร้างบ้านผู้มีรายได้น้อย เปิดศูนย์เลี้ยงเด็ก 24 ชม.ฟรี

วันที่ 29 ต.ค. 63 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More

ดย. พม. จับมือ กยศ. เพิ่มพื้นที่ให้กลุ่มเด็กกู้ยืมการศึกษาสร้างจิตสาธารณะ แบ่งปันโอกาสให้กับเด็กสถานรองรับ

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน...

Read More

ดย. จัดเสวนาประชาพิจารณ์ ร่าง“บทบัญญัติแทรกประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยฐานความผิดจากการใช้สื่อออนไลน์”

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นายประวิทย์ ร้อยแก้ว...

Read More

พม. เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” จังหวัดพิษณุโลก ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 24 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น. ที่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดพิษณุโลก (พลายชุมพล) ตำบลพลายชุมพล...

Read More

พม. แถลงข่าวเตรียมออก Social Bond 6,800 ล้านบาท ดึงนักลงทุน ระดมเงินสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

วันที่ 21 ก.ย. 63 เวลา 10.45 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More

พม. จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ 2563 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

วันที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปริ้นบอลรูม 2-3 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ นายปรเมธี...

Read More

พช. จับมือ Airbnb เปิดหมู่บ้านนวัตวิถีไทย สู่ตลาดโลก ต่อยอดแคมเปญนอกเหนือจากเมืองใหญ่ Meet Thailand’s Villages a Beyond Big Cities initiative

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน  นายสุทธิพงษ์...

Read More
Loading

ดูรายการสด