“พช.แพร่.เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการทอและย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติครบวงจร”

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการทอและย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติครบวงจร “เสน่ห์ฝ้าย” ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการทอผ้าแบบดั้งเดิมและย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ “เสน่ห์ฝ้าย” บ้านมุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยที่ศูนย์เรียนรู้ฯ มีแนวคิดในการอนุรักษ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทอผ้าด้วยมือแบบดั้งเดิม การปั่นฝ้ายธรรมชาติด้วยมือ รวมถึงการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สำหรับสาธิตและฝึกปฏิบัติการทอผ้า การปั่นฝ้าย การย้อมสีธรรมชาติแบบครบวงจร เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าชมและฝึกปฏิบัติได้

"พช.แพร่.เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการทอและย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติครบวงจร"
"พช.แพร่.เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการทอและย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติครบวงจร"
"พช.แพร่.เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการทอและย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติครบวงจร"
"พช.แพร่.เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการทอและย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติครบวงจร"