Select Page

สังคม

Latest

วช. อวดผลงานธนาคารปูม้า ยกทัพปูม้า บุกไอคอนสยาม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อ...

ดูรายการสด