Select Page

สังคม

Latest

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ยืนยันจัดงาน “THAIFEX – ANUGA ASIA 2020” ในรูปแบบใหม่ “The Hybrid Edition” เปิดเจรจาซื้อขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ 22-26 กันยายน2563

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี...

ดูรายการสด